Vatikanet: Kardinal Grocholewski (80) død

Vatikanet, 17.7.2020 (KI/KAP/Zenit) - Kardinal Zenon Grocholewski, mangeårig tidligere leder av Utdannelseskongregasjonen i Vatikanet, døde den 17. juli 2020, åtti år gammel. Senest i slutten av januar var den pensjonerte kuriekardinalen, som fortsatt levde i Vatikanet, pave Frans’ spesialutsending til den internasjonale feiringen av 75-årsjubileet for befrielsen av den tidligere tilintetgjørelsesleiren Auschwitz-Birkenau.

Den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) hentet den polske kirkerettseksperten i slutten av 1982 til Vatikanet som sekretær for Den apostoliske signatur og utnevnte ham i 1998 til prefekt for Signaturen. Han ble bispeviet den 6. januar 1983 og forfremmet til erkebiskop den 16. desember 1991. I 1999 utnevnte paven ham til prefekt for Utdannelseskongregasjonen i Vatikanet, og i 2001 ble han kreert til kardinal.

Etter sin prestevielse i 1963 arbeidet Grocholewski i nesten tyve år som prest og kirkerettsekspert. I denne tiden studerte han kirkerett ved Det pavelige universitetet Gregoriana og tok sin doktorgrad samme sted. Fra 1975 til 1998 underviste han i kirkerett på flere pavelige universiteter i Roma. Samtidig deltok han i arbeidet med den nye kirkeretten (Codex Iuris Canonici – CIC) av 1983 Som leder av Utdannelseskongregasjonen fremmet han en nyordning av det kanoniske studiet.

I Johannes Paul IIs pontifikat var Grocholewski etter den pavelige privatsekretær, senere kardinal Stanislaw Dziwisz, en av de mest innflytelsesrike polakkene i Vatikanet. Pavene Benedikt XVI (1905-13) og Frans stadfestet ham som prefekt for Utdannelseskongregasjonen som han ledet i til sammen seksten år. I mars 2015 innvilget pave Frans hans avskjedssøknad av aldersgrunner, 75 år gammel. Ved sin død var han fortsatt storkansler ved Gregoriana.

Hans begravelse feires lørdag den 18. juli ved Peterskirkens alter for St. Peters stol. Kardinal Leonardo Sandri, visedekan for kardinalkollegiet, vil være hovedcelebrant. Paven vil presidere over ritene Commendatio og Valedictio.

Etter kardinal Grocholewskis død teller kardinalkollegiet 221 medlemmer, hvorav 122 er under åtti år og dermed har stemmerett ved pavevalg.

Kathpress / Zenit / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)