Vatikanet utsteder manual for håndtering av overgrep mot mindreårige

 

tda3c783.jpeg

TYDELIG BUDSKAP: – Vi har å gjøre med avskyelige forbrytelser som må utryddes fra jordens overflate, sa pave Frans søndag 25. februar 2019 i sin avslutningstale til deltagerne på Møtet om beskyttelse av mindreårige i Vatikanet. Foto: CTV via REUTERS

 

Kongregasjonen for troslæren (CDF) har publisert en veileder eller steg-for-steg-guide, som skal bidra til å avdekke sannheten i saker hvor mindreårige kan ha blitt misbrukt av katolske prester.

 

Tekst: Vatican News, Isabella Piro

 

Manualens (også kalt vademekumet) mål er å gi presise svar på de mest stilte spørsmål i slike overgrepssaker. Manualen er på ca. 30 sider og delt inn i 9 kapitler. Den viser hvordan de nasjonale kirkene skal legge opp gode prosedyrer for å ta seg av saker hvor prester blir beskyldt for overgrep mot mindreårige.

 

Manualen er ikke det som kalles en normativ tekst, den introduserer heller ikke nye rettslige bestemmelser. Den er snarere et verktøy som er designet for å hjelpe geistlige eller rettslærde når de skal anvende kirkeretten i saker av typen delicta graviora (alvorlig lovbrudd). Manualen sier at denne typen lovbrudd utgjør «et grunnleggende og smertefullt sår for hele Kirken som roper etter å bli helbredet».

 

Da presidentene i Bispekonferansen for beskyttelse av mindreårige holdt globalt møte i Vatikanet i februar 2019 ble det uttrykt ønske om at det skulle lages en slik manual. Den nylig publiserte versjonen er blitt katalogisert som «1.0», fordi regelmessige oppdateringer må påregnes etterhvert som Kongregasjonen for troslærens normative tekster og praksiser oppdateres. I vademekumet selv heter det: «Ber en dyptgående forståelse av loven og dens hensikt kan tjene sannheten og rettferdigheten på en hensiktsmessig måte, det er spesielt viktig i anliggender som faller inn under kategorien delicta graviora på grunn av de dype sårene disse alvorlige kriminelle handlingene påfører fellesskapet av troende.»

 

Les mer

 

Les mer om det globale møtet om overgrep mot mindreårige i 2019: