MARIAKIRKEN MENIGHET: Litt lettere Korona-tiltak i Indre Østfold fra 17. august

Valfart5.jpeg

SMITTEVERN: Indre Østfold kommune åpner opp for messefeiring med 50 personer fra 17. august.

 

Åpner opp for messefeiring med 50 personer i Mariakirken menighet i Askim fra 17. august.

 

Kommunestyret i Indre Østfold letter nå på forbudet mot alle sosiale sammenkomster som de innførte tidlig sist uke. Smitteverntiltakene i kommunen ble innført som følge av et ukontrollert smitteutbrudd. 

I utgangspunktet skulle forbudet vare ut august måned. Dette betød at Mariakirken menighet i Askim måtte avlyse alle messer og andre arrangementer. Etter et ekstraordinære møte i helgen vedtar Kommunestyret i Indre Østfold kommune en ny forskrift for Korona-tiltak lokalt i kommunen. Der heter det i § 3 blant annet:

«Religiøse handlinger i trossamfunnets egne lokaler tillates fra uke 34 med opp til 50 personer. Det forutsettes at covid-19-forskriftens bestemmelser om avstandsregler overholdes og smittevernskrav ivaretas.»

 

Inviterer til messe

For Mariakirken menighet er dette en god nyhet. Det innebærer at inntil 50 personer – men ikke flere! – kan samles til messe i menighetens lokaler, altså i kirken. Man må registrere seg på forhånd med å reservere billett.

I menigheten vil det feires messe på norsk og på polsk søndag 23. august. Messene gjennomføres i henhold til Indre Østfold kommunes gjeldende forskrift. Det er altså kun 50 personer i tillegg til prest, organist og messeverter som kan delta, men det er nå i det minste en begynnelse på normalisering.

Messetider søndag 23. august:

Kl. 12.30: Høymesse; 21. søndag.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

 

Plan for katolske messer i Askim i uke 35 blir kunngjort etter at kommunen har presentert Korona-forskrift for den uken.

 

Les mer:

 

Les på polsk

 

Koronabønn.jpeg