Skolestart ved St. Franciskus skole i Arendal

IMG_0566.jpg

SKOLESTART: St. Franciskus skole i Arendal kunne ønske 233 elever velkommen til årets skolestart. 

 

Torsdag 13. august ønsket St. Franciskus skole i Arendal nye og gamle elever velkommen til et nytt skoleår.
– Koronatiltakene preger skolestarten og hverdagen vår, men samtidig er vi innkjørte på rutinene nå, sier skolens rekor, Geir Nyborg.

 

 

16a39071-8842-41b6-a92a-bdae2a11ca84.jpegTekst: Kathrine Låver
Foto: St. Franciskus skole

 

Det var 233 elever som skulle påbegynne det nye skoleåret torsdag 13. august ved St. Franciskus skole i Arendal. Det er en økning i antall elever siden sist skoleår. – Det skyldes stor pågang til 8.trinn, sier Geir Nyborg, rektor ved skolen.

Elevene ved skolen kommer fra hele Arendal kommune, samt noen omkringliggende kommuner. 

– Vi representerer hele spekteret av befolkningen. Vi er en sentrumsskole så mange fra bynære områder velger oss, sier rektor Nyborg om elevene. Han har også sett en jevn økning av katolske søkere til skolen de siste årene,

 Geir Nyborg
Rektor ved St. Franciskus skole 

 

Skolestart i koronapandemien

Vi leser at det er en økning i antall smittede i samfunnet etter ferien.

– Hvordan er det å påbegynne et nytt skoleår i denne tiden?

– Koronatiltakene preger jo skolestarten og hverdagen vår, men samtidig er vi innkjørte på rutinene nå og vi driver etter de planene som ble utarbeidet i vår. Elevene er godt kjent med de og flinke til å overholde reglene. Håndvask før timen, før og etter måltid går automatisk. Vi fortsetter med ulike tidspunkt for friminutt, soneinndeling av skolegård osv. Vi har mer uteaktivitet enn vanlig.

IMG_0568.jpg

STENGTE SKOLER: Elevene kjente nok på at de savnet skolen og det har vært ro og positiv stemning i elevgruppen etter gjenåpning.

 

Både elever og lærere fikk oppleve et vårsemester uten like med nedstenging av samfunnet.

– Hvordan vil du reflektere tilbake på det foregående skoleåret?

– Det var uvirkelig i starten. Plutselig skulle alle elevene være hjemme og lærerne drive nettbasert undervisning. Det var en overgang. Jeg er veldig glad for at lærerne var tett på elevene sine og tok jevnlig kontakt på telefon. Lærerne jobbet mer enn de allerede gjør til vanlig. De sier de fikk et digitalt løft i denne perioden. Da vi igjen kunne starte opp er jeg glad for at den informasjonen som ble gitt virket betryggende og ingen elever ble holdt hjemme. Jeg er også glad for at det ble åpnet opp for at vi kunne gi et tilbud til sårbare barn. 

 

IMG_0555.jpg
 
Ny skolehverdag

Turen til Roma for 10. trinn er avlyst på grunn av korona. Skolehverdagen er ikke helt den samme og endel positive tiltak kan ikke gjennomføres det kommende skoleåret. 

– Har det allikevel kommet noe positivt ut av krisen?

– På en måte tror jeg den spesielle situasjonen med nedstengningen bidro til at både elever og lærere, reflekterte mer om hvor viktig skolehverdagen er for oss alle, både faglig og sosialt. Elevene kjente nok på at de savnet skolen og det har vært ro og positiv stemning i elevgruppen etter gjenåpning.

– Hva kan elevene se fram til ved det nye skoleåret?

– Elevene kan se frem til at vi fortsetter med mer uteaktivitet enn vanlig. Både fysisk aktivitet men også nærområdet som læringsarena. Det blir flere lokale utflukter enn vanlig. Dessuten er vi så heldig å ha fått timer i et utebasseng som ligger rett ved skolen. Mange klasser kan derfor bade og få svømmeundervisning i tiden fremover.

 

 

UTENDØRS: Det kommende skoleåret vil bli preget av flere utendørs aktiviteter.

 

 

Les mer:

 

Les på polsk