Vatikanet: Klart for en ny salig og fire ærverdige

Vatikanet, 12.7.2020 (KI/Sala Stampa/Zenit) – Fredag den 10. juli 2020 mottok pave Frans Helligkåringskongrega-sjonens prefekt, kardinal Giovanni Angelo Becciu, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere i alt fem nye dekreter:

Ett dekret godkjenner et mirakel på forbønn av en ærverdig, noe som åpner veien for en snarlig saligkåring. Det gjelder:

Den ærverdige Maria Antonia Samà (bildet), italiensk legkvinne, født den 2. mars 1875 i Sant’Andrea Jonio i Italia og død den 27. mai 1953 samme sted, ærverdig den 18. desember 2017.

Fire dekreter anerkjenner fire personers «heroiske dyder», som dermed er blitt erklært Venerabilis («Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres. Det gjelder:

  • Guds tjener Eusebio Francesco Chini (kjent som Kino), italiensk prest SJ, født den 10. august 1645 i Segno i Italia, død den 15. mars 1711 i Magdalena i Mexico.
  • Guds tjener Mariano José de Ibargüengoitia y Zuloaga, spansk sekularprest og medgrunnlegger av instituttet Las Siervas de Jesús de la Caridad («Jesu tjenerinner av nestekjærligheten»), født den 8. september 1817 i Bilbao i Spania, død den 31. januar 1888 samme sted.
  • Guds tjenerinne Maria Félix Torres, spansk grunnlegger av La Compañía del Salvador («Frelserens selskap»), født den 25. august 1907 i Albelda i Spania, død den 12. januar 2001 i Madrid i Spania.
  • Guds tjener Angiolino Bonetta, italiensk ung legmann i foreningen Silenziosi Operai della Croce («Tause arbeidere av Korset»), født den 18. september 1948 i Cigole i Italia, død den 28. januar 1963 samme sted.

Den hellige stols pressekontor / Zenit / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)