Vatikanet: Klart for fire nye salige

Vatikanet, 19.6.2020 (KI/Sala Stampa) – Fredag den 19. juni 2020 mottok pave Frans Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Giovanni Angelo Becciu, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere i alt fem nye dekreter:

Tre dekreter godkjenner mirakler på forbønn av tre ærverdige, noe som åpner veien for snarlige saligkåringer. Det gjelder:

  • Den ærverdige Mamertus Esquiú OFM (sp: Mamerto) (BILDET), argentinsk fransiskaner og biskop av Córdoba i Argentina, født den 11. mai 1826 i San José de Piedra Blanca i Catamarca i Argentina, død den 10. januar 1883 i El Suncho i Córdoba i Argentina, ærverdig den 16. desember 2006.
  • Den ærverdige Johannes Baptist Jordan (ty: Johann) (ordensnavn: Frans Maria av Korset), tysk prest og grunnlegger av Salvatorianerne (Societas Divini Salvatoris – SDS) og kongregasjonen Søstre av den guddommelige frelser (Sorores Divini Salvatoris – SDS), født den 16. juni 1848 i Gurtweil i Waldshut-Tiengen i Tyskland og død den 8. september 1918 i Tafers i Fribourg i Sveits, ærverdig den 14. januar 2011.
  • Den ærverdige Josef Gregor Hernández Cisneros (sp: José Gregorio), venezuelansk legmann i erkebispedømmet Caracas, født den 26. oktober 1864 i Isnotú i Trujillo i Venezuela og død den 29. juni 1919 i Caracas i Venezuela, ærverdig den 16. januar 1986.

Ett dekret anerkjenner martyriet til en person som ble drept «av hat til troen» (in odium fidei), noe som gir henne tittelen Venerabilis («Ærverdig») og kan lede til en snarlig saligkåring. Dette gjelder:

  • Guds tjenerinne Teresina Elsa Mainetti (ordensnavn: Maria Laura), italiensk ordenssøster i kongregasjonen «Døtre av Korset, søstre av St. Andreas», født den 20. august 1939 i Colico i Lecce i Italia og drept den 6. juni 2000 i Chiavenna i Sondrio i Italia.

En person har fått sine «heroiske dyder» anerkjent og blitt erklært Venerabilis («Ærverdig»), noe som betyr at bare et mirakel på hennes forbønn gjenstår før hun kan saligkåres. Det gjelder:

  • Guds tjenerinne Esperanza Elizondo García (ordensnavn: Gloria María av Jesus), meksikansk ordenssøster og generalsuperior for kongregasjonen «Misjonskateketer av de fattige», født den 26. august 1908 i Durango i Mexico og død den 8. desember 1966 i Monterrey i Nuevo León i Mexico.

Den hellige stols pressekontor / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)