Delta i novene før bispevigslingen i Nidarosdomen

 

Unknown.jpeg

NOVENE FØR BISPEVIGSEL: St. Rita Radio sender novenen Fra korset til krone fra og med idag til og med bispevigslingen i Nidarosdomen lørdag 3. oktober 2020. I studio ses Erika Eva Nes under sending. Foto: St. Rita Radio 

 

 

I dag, mandag 14. september, begynner St. Rita Radio en 40 dager lang bønn for Den katolske kirken i Norge generelt og biskop-elekt Erik Varden spesielt, melder radiopionér Pål Johannes Nes.

 

Bønneserien består av en rosenkrans, angerbønnen og bønn til erkeengelen Mikael.

– Vi håper mange vil be samen med oss på www.stritaradio.no  og at noen kanskje også vil lede bønn sammen med oss. Fra korset til krone er basert på den gamle kalender, hvor det er 40 dager mellom Festen for korsets opphøyelse (i dag mandag 14. september) og Kristi kongefest 25. oktober. Vi gleder oss til 3. oktober:  Da ber vi ikke lenger for biskop-elekt Erik Varden, men biskop Erik, sier Nes. 

På St.Rita Radio kan du daglig høre direktesendt rosenkrans kl 12.00 og messe kl 18.00. Ellers består programmet av bønn sammen med musikk gjennom dagen.