Dobbeltjubileum i Bergen feires med St. Sunnivafestival

Messen elevasjon broedet 4 Ragnhild.jpeg

SELJA: Hvert år feires det Seljumanamesse i klosterruinene på Selja. I år er det 850 år siden relikviene etter St. Sunniva ble flyttet fra Selja til Bergen. Det feires med en egen festival. Foto: Ragnhild H. Aadland Høen.

 

4. til 9. september feires st. Sunniva i Bergen med en egen festival: Sunnivafestivalen. Det er i år 850 år siden hennes relikvier ble flyttet fra Selje til Bergen. – St. Sunniva har i vår historie en bestemt plass – både for vår kirke og i våre hjerter, sier p. Erik Andreas Holth.

 

For 850 år siden ble det bestemt at relikviene etter den hellige Sunniva skulle flyttes fra Selja, der hun led martyrdøden sammen med sine ledsagere i en fjellhule, til Bergens katedral (Kristkirken). Dette er kjent som Sunniva translatio, altså flyttingen av St. Sunnivaskrinet til Bergen. Dagen har blitt feiret som en egen festdag i Bergen, kalt translasjonsfesten.

Transalsjonen skjedde som følge av etableringen av Bergen i 1070 og flyttingen av bispesetet til Bergen. Under Sunnivafestivalen feires det ikke kun ett jubileum, det er også 950 år siden grunnleggelsen av Bergen by.

– Dette skal markeres på ulike måter, men fra Kirkens side – og fra andre kirkesamfunn, som Den norske kirke – har det vært et ønske om å markere den kirkelige siden av byjubileet, sier p. Erik Andreas Holth, kapellan i St. Paul menighet i Bergen. 

 

Samarbeidsprosjekt 

I forbindelse med jubileene har det vokst frem et nettverk av samarbeidsprosjekt mellom ulike mennesker og miljøer. Det har vært tett kontakt mellom St. Paul menighet i Bergen og Bergen domkirkemenighet (DNK). En som skal være med på flere punkter på programmet, er biskop halvor-nordhaug-portrett-trykkeklart_foto-bjorgvin-bispedomekontor.jpgHalvor Nordhaug av Bjørgvin.
– Biskop Halvor Nordhaug, hvorfor er det viktig for Den norske kirke å feire st. Sunniva med en egen festival?
 

– Sunniva-tradisjonen har spilt en viktig rolle her på Vestlandet. Vi har et felles utgangspunkt i kristningen som Sunniva bragte med seg til Norge. Det er en viktig arv, som Den norske kirke ønsker å markere

– Hvordan ble ideen om en egen festival til?

– Ideen ble til, fordi det i år både er jubileum for flyttingen av Sunnivaskrinet, men også for grunnleggelsen av Bergen. Det var en stor betydning for Bergen at de på den tiden hadde en vernehelgen og at skrinet var synlig på alteret, som Olavskirnet i Trondheim. Det økte byens betydning. Det er ikke bare et kirkejubileum, men også et historisk jubileum.Biskop Halvor Nordhaug

Biskop i Bjørgvin bispedømme (DNK)

– Hva betyr st. Sunniva for deg?

– For meg er st. Sunniva en tradisjon som jeg ikke hadde noe sterkt forhold til før jeg ble biskop her i Bjørgvin. Nå har jeg vært på Selja flere ganger. Det er en veldig gripende historie om dem som lot seg drive ut på havet uten årer. Dette oppbruddet med det kjente, og å reise ut i det ukjente, gir oss også noe å tenke på i våre liv: Hvordan lever vi som Jesus etterfølgere idag? Vi kan spørre oss selv om det er noe vi må bryte opp fra. 

– Med Sunniva og hennes ledsagere kom det munker og prester til landet. Dette viser at kristne hadde kommet til Norge lenge før det ble kristnet med sverd. Det er en påminnelse om at den kristne tro og etiske linjene er en selvfølge. Vi må ta vare på dem.

Sunnivaskrinet

Sunniva seglas.jpg

SUNNIVA SEGLAS: Modige Sunniva og tre andre unge jenter har lagt ut på sitt livs seilas. De følger Sunnivaskrinet i historiske båter, hele veien fra Selja til Bergen

 

– Hva ser du mest fram til under festivalen?

– Det er mye. Jeg ser fram til konsertene, markeringen i havnen og skrinet, som igjen vil ankomme Kristkirken.

Fra 28. august til 5. september seiler det en båt-kortesje med Sunnivaskrinet langs Kystpilegrimsleden for å markere translasjonen. Skrinet inneholder bønner og framtidshåp som de får tildelt underveis på stoppestedene. Det er fire ungdommer med på ferden fra forskjellige kirkesamfunn. Seilase vil ankomme havnen i Bergen lørdag ettermiddag. Skrinet vil bli båret i prosesjon opp til Kristkyrkjetomta, dit det ble flyttet for 850 år siden.

 

 

– Jeg gleder meg også til faglige seminarer og gudstjenesten i domkirken, samt jubilumsmessen på translasjonsdagen i St. Paul kirke hvor jeg er gjest. Der skal jeg holde en hilsen.

 

Rikt program  

På programmet er det altså mange ulike aktiviteter fra konserter, foredrag, fellesgudstjenester, orientering for barn, utstilling, by-vandring, samtaler og mye mer.

 

  • Mandag 7. september kl. 11.00 vil jubileumsmessen fra St. Paul kirke direktesendes på forsiden av katolsk.no

 

– Den katolske kirke er innbudt til gudstjenesten i Bergen domkirke søndag 6. september. Der vil Dom Alois Brodersen være med som Kirkens representant. 7. september feires det katolsk høymesse i St. Paul med inviterte gjester fra ulike kirkesamfunn, sier p. Erik Andreas Holdt om programmet.

 

P. erik Holth.jpg

JUBILEUM: P. Erik Andreas Holth i St. Paul menighet i Bergen ser fram til jubileumsmessen som skal feires i St. Paul kirke mandag 7. september. 

 

Det finnes også flere andre katolske innslag på programmet som er verdt å notere.

Lørdag 5. september kl. 18.30 i Bergen domkirke vil Ingrid Rosendorf Joys samtale om pavens miljø encyklika Laudato Si med biskop Nordhaug og biskop Finnset fra Den norske kirke.

Tirsdag 8. september kommer sr. Else-Britt Nilsen OP og priorinne sr. Anne-Bente Hadland OP fra Katarinahjemmet til Bergen for å foredra på Bryggens museum, blant annet om kall og nonnenes rolle innenfor helsevesenet. På programmet er dette kalt for Sunnivasamtalen og avsluttes med by-vandring til St. Sunniva kapell på Florida hvor det vil være kveldsbønn.

– Hva ser du fram til p. Erik Andreas?

– Jeg ser frem til å bli med å feire Translatio Sunnivae i St. Paul kirke på mandag 7. september, der vi som katolikker kan få vist vår hengivenhet til en helgen som i vår historie har en bestemt plass – både for vår kirke som i våre hjerter.

  

  • Mandag 7. september kl. 11.00 vil jubileumsmessen fra St. Paul kirke direktesendes på forsiden av katolsk.no

 

Les mer: