La oss stå sammen og la hatet stå alene

 

Oppropet #lahatetståalene

NTB_pYx068SMbSU.jpg

SAMMEN MOT EKSTREMISME: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn advarer i opprøret #lahatetståalene mot å gi små og ekstreme grupper oppmerksomhet. Bildet viser SIAN-markering på Eidsvolds plass 29. august 2020. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

 


Vi tar vårt ansvar for å hegne om sentrale friheter og ta avstand fra vold, men alle gode krefter må bidra. Kun sammen kan vi bygge et trygt, fritt og livssynsåpent samfunn.


Opprop: Religions- og livssynslederforumet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

 

Muslimsk dialognettverk (MDN) har oppfordret sine medlemmer til å holde seg unna demonstrasjoner hvor islamfiendtlige ytringer og handlinger finner sted. Også Islamsk Råd Norge (IRN) har kommet med oppfordringer om å ignorere provokasjonene. Det er altså et samlet muslimsk lederskap i Norge som står bak denne anmodningen.

 

Våre muslimske ledere har støtte fra religions- og livssynsledere i den store bredden av norske tros- og livssynssamfunn i sin innsats for å unngå at radikale grupper, som i utgangspunktet er svært små og marginale, blir styrket gjennom medieoppmerksomheten som følger av store motdemonstrasjoner.

 

Vi står sammen med våre muslimer i deres fordømmelse av vold. Ytringer skal møtes med ytringer. Religiøse krenkelser kan aldri rettferdiggjøre vold.

 

Vi står sammen med våre muslimer i forsvaret av ytringsfriheten. Selv når den blir brukt til å krenke og provosere. Tros- og livssynsfrihet og ytringsfrihet henger nært sammen. Vi vet at i mange deler av verden blir minoriteter av troende og ikke-troende forfulgt for sine ytringer.

 

Enkelte ytringer er imidlertid så hatefulle at de bryter med loven. Det er det opp til vårt rettsvesen å avgjøre. Muslimske ledere har uttrykt sin tiltro til det norske rettsvesen og til norsk politi. Vi støtter denne tillitserklæringen fra våre muslimer.

 

Flere av demonstrasjonene har blitt arrangert på steder hvor barnefamilier og eldre ferdes. STL vil derfor oppmuntre politiet og lokale myndigheter om å finne steder hvor demonstrasjoner med denne typen konfliktpotensial kan avvikles uten at det virker truende og opprørende for lokale beboere.


MDN og IRN har hele bredden av norske tros- og livssynssamfunn bak seg i oppfordringen om å bryte den negative spiralen som de siste månedene har gitt en liten gruppe radikale antimuslimer enorm oppmerksomhet i Norge – og etter hvert også i utlandet.

 

Vi tar vårt ansvar for å hegne om sentrale friheter og ta avstand fra vold, men alle gode krefter må bidra. Kun sammen kan vi bygge et trygt, fritt og livssynsåpent samfunn.

 

#lahatetståalene

Oppropet er signert av: 

Olav Fykse Tveit (Den norske kirke)

Bernt Eidsvig (Oslo katolske bispedømme)

Senaid Kobilica (Muslimsk Dialognettverk)

Manirathana Thero (Buddhistforbundet)

Joav Melchior (Det mosaiske trossamfunn)

Tom Hedalen (Human-Etisk Forbund)

Gurmail Singh Bains (Sikhsamfunnet i Norge)

Zahoor Ahmad (Ahmadiyya muslim jama´at)

Surinder Nath Joshi (Sanatan Mandir Sabha)

Berit Hagen Agøy (Norges Kristne Råd)

Tarjej Pedersen (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige)

Kristine Høiland (Kristensamfunnet i Norge)

Kari Bansal (Holistisk Forbund).