Obowiązek wielkanocny 2020

 

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przed koronawirusem (SARS-CoV-2) i w sytuacji niepewności co do możliwości złagodzenia środków kontroli zakażeń przez władze, biskup  Oslo i administrator apostolski diecezji Trondheim Bernt I. Eidsvig zdecydował,  że obowiązek wielkanocny zostaje zniesiony na 2020 rok.

  

Obowiązek wielkanocny

Przyjęcie sakramentu Komunii św. nie jest wymagane częściej niż raz w roku. Komunię powinno się przyjąć w okresie wielkanocnym (tzw. obowiązek wielkanocny).  Mówi o tym Katechizm Kościoła Katolickiego:


„1389. Kościół zobowiązuje wiernych do uczestniczenia w niedziele i święta w Boskiej liturgii i do przyjmowania Eucharystii przynajmniej raz w roku, jeśli to jest możliwe w Okresie Wielkanocnym, po przygotowaniu się przez sakrament pojednania”.

Jednocześnie Kościół zaleca, jeśli to możliwe, częstsze przyjmowanie sakramentu, o czym możemy przeczytać w dalszej części KKK:

„Ale Kościół gorąco zaleca jednak wiernym przyjmowanie Najświętszej Eucharystii w niedziele i dni świąteczne lub jeszcze częściej, nawet codziennie”.

Katechizm Kościoła Katolickiego w wersji internetowej znajdziesz tutaj 

 

 

Środki kontroli zakażeń podczas sprawowania Mszy  św. obowiązujące od niedzieli 10 maja włącznie

  • We Mszy św. może uczestniczyć do 200 wiernych. Kapłani, ministranci, chór, organista i kościelni, nie są wliczani w tę liczbę. Między uczestnikami musi być co najmniej jeden metr odległości. Rodziny mogą siedzieć razem.
  • Parafia powinna posiadać listę osób uczestniczących we Mszy św., wraz z nazwiskami  i numerami telefonów. Powodem tego jest możliwość  śledzenia ewentualnej  infekcji.
  • Środki higieny: mycie rąk, mycie kościoła, zachowanie ostrożności podczas Mszy. 
  • W przypadku udzielania Komunii kapłan musi nosić bawełniane lub lateksowe rękawiczki. Ręce powinien umyć wodą z mydłem lub środkiem przeciwbakteryjnym tuż przed założeniem rękawiczek. Jeśli kapłan dotyka dłoni osoby przyjmującej Komunię podczas udzielania sakramentu, powinien zmienić rękawiczki.
  • Kolektę należy składać na końcu Mszy. Zaleca się używanie Vippsa.

 

Czytaj po norwesku 

Przeczytaj o Komunii duchowej

 

 

modlitwa.jpg