Pater Robert er død

 

Pater Robert K. Anderson O.C.S.O døde den 29. september 2020. Han ble 88 år gammel.

 

Pater Robert var født 23. januar 1932 i Hartford i USA. Han ble presteviet 21. desember 1955 i Spencer, Massachusetts i USA.

Trappistmunken Robert K. Anderson O.C.S.O reiste i 1967 fra sin kommunitet i Massachusetts til Norge for å realisere sitt eneboerkall. Med hjelp fra biskop John Willem Gran O.C.S.O, som sterkt ønsket sine ordensbrødre til Norge, slo han seg først ned i en Moelvbrakke ved Austbygdi i Telemark. Siden flyttet han sitt hjem lenger ned mot Tinnsjøen.

I 1977 fikk han leie det nedlagte småbruket Hylland, og i 1995 kjøpte stiftelsen «Munkelyd Ocisto» denne jorden.

Pater Robert bodde lenge alene på stedet, men det ble etterhvert et lite, kontemplativt fellesskap på Hylland – i trappistisk ånd og etter den benediktinske regula.

Brødrene bor i hver sine hytter, men spiser, arbeider og ber i fellesskap. Med egne hender har de reist en vakker liten kirke på stedet, og hver onsdag og lørdag feires Den Hellige Messe etter østlig ritus.

 

Vi lyser fred over pater Roberts minne.

 

Requiem og jordfestelse av munk Robert skjer fra Atrå kirke i Telemark onsdag den 7. oktober kl. 12.00.