Siostry elżbietanki: Kapituła Prowincjalna Zwyczajna

 NTB_Vgx5hUvlgT8.jpg

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Dom Prowincjalny sióstr elżbietanek w Oslo

 

 

Kapituła prowincjalna w Oslo

 

Panie przymnóż nam wiary. (Łuk 17,5) Powierzyć się Słowu Boga, jak św. Józef

W dniach od 26 do 30 sierpnia 2020 w Domu Prowincjalnym sióstr elżbietanek w Oslo odbyła się 23. Zwyczajna Kapituła Prowincjalna Wyborcza i Spraw. Obrady rozpoczęły się 26 sierpnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej domu prowincjalnego, a przewodniczyła im Najprzewielebniejsza Matka Generalna M. Samuela Werbińska. Przewielebna Siostra Prowincjalna M. Katarina Hodyr 

przedstawiła Siostrom Kapitulantkom sprawozdanie o stanie duchowym, dyscyplinarnym i administracji majątkiem prowincji od ostatniej Kapituły Prowincjalnej. Po przerwie sprawozdanie finansowe przedstawiła Ekonomka Prowincji Siostra M. Asumpta Balcerzak 

27 sierpnia był dniem skupienia. Rozważania i konferencje wygłosił w tym dniu ks. Frode Eikenes  - proboszcz parafii św. Elżbiety w Eikeli.

Pod przewodnictwem Przełożonej Generalnej Matki M. Samuelii Werbińskiej, Przewodniczącej Kapituły, Kapitulantki uprawnione do głosowania zebrały się w sali konferencyjnej i przystąpiły do wyboru Przełożonej Prowincji.

Na urząd Przełożonej Prowincji, 28 sierpnia w liturgiczne wspomnienie św. Augustyna, wybrana została:

Siostra M. Katarina Hodyr

W skład nowego Zarządu Prowincji weszły Siostry:

M. Natanaela Hess - wikaria prowincji,

M. Asumpta Balcerzak - druga radna prowincji,

M. Agnieszka Nowak - trzecia radna prowincji,

M. Danuta Białk - czwarta radna prowincji.

 

Gratulujemy i zapewniamy o modlitwie!
Siostry prowincji norweskiej

 

Provinskapittel i Oslo valg 28 8 2020 (17) (1).jpg

Na zdjęciu, od prawej: s. M. Agnes Nowak -trzecia radna prowincji z Tønsberg-Norwegia, s. M. Natanaela Hess – wikaria prowincji z Oslo - Norwegia, s. M. Katarina Hodyr – przełożona prowincji norweskiej z Oslo - Norwegia, s. M. Samuela Werbińska – przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z Rzymu - Włochy, s. M. Asumpta – druga radna prowincji z Tromsø - Norwegia, s. M. Danuta Białk – czwarta radna prowincji z Stäket - Szwecja