St. Elisabethsøstrenes 23. provinskapittel i Oslo

Provinskapittel i Oslo valg 28 8 2020 (16).jpg

 

Den 26.-30. august 2020 avholdt St. Elisabethsøstrene sitt ordinære provinskapittel i Oslo. Sr. M. Katarina Hodyr ble gjenvalgt til provinspriorinne.

 

Ifølge våre Konstitusjoner skal provinskapittelet avholdes hvert 6. år. Provinskapittelets tema var: «Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5). Å overgi seg selv til Guds ord slik som den hl. Josef».

Torsdag den 27. august var det retrettdag. Fredag den 28. august, på minnedagen for den hellige Augustin, fulgte valget av provinspriorinne og hennes fire rådssøstre.

 

Følgende søstre danner den nye provinsledelse:

Provinspriorinne:

Sr. M. Katarina Hodyr

 

Provinsvikar:

Sr. M. Natanaela Hess

 

1. rådssøster:

Sr. M. Asumpta Balcerzak

2. rådssøster:

Sr. M. Agnes Nowak

3. rådssøster:

Sr. M. Danuta Bialk

 

For at vi kan virke i samsvar med Guds vilje, ber vi dere om forbønn.

St. Elisabethsøstrene