St. Sunniva: En levende fortelling med dagsaktuelle problemstillinger

744C99B5-8675-40B2-BE33-26326E307350_1_201_a.jpeg

AKTUELL: Fortellingen om St. Sunniva er en levende historie som også har betydning for problemstillinger i dagens samfunn, mener førsteamanuensis Alf Tore Hommedal ved Universitetsmuseet i Bergen. 

 

Historien om St. Sunniva er over 1000 år, men den drar frem høyaktuelle problemstillinger idag: tvangsgifte, båtflyktninger og nordmenns møte med innvandrere.

 

Tekst: Kathrine Låver

 

Førsteamanuensis Alf Tore Hommedal ved Universitetsmuseet i Bergen har vært opptatt av Den hellige Sunniva i mange år, både som troende katolikk og fagmann. Han er middelalderarkeolog, og har foretatt arkeologiske utgravinger på øya Selja.

– Drar man til Selja, vil man forstå at det virkelig er en hellig plass, sier Hommedal.

 

Aktuelle tema

Under Sunnivafestivalen i Bergen foredrar førsteamanuensis Hommedal om det som skjedde 7. september for 850 år siden: Flyttingen av
relikviene etter Den hellige Sunniva fra Selja til Bergen. Han tar også for seg hvilken betydning Sunniva-translasjonen hadde sammenlignet med St. sunniva i Bergen.jpgandre,  lignende hendelser og bakgrunnen for det som skjedde på øya Selja.

Men det er ikke bare det historiske perspektivet som er viktig å belyse: Han mener at St. Sunniva retter søkelyset mot aktuelle samfunnstema idag.  

Alf Tore Hommedal, hvorfor er det viktig å snakke om St. Sunniva idag?

– Historien om St. Sunniva er over 1000 år gammel, men den drar frem aktuelle tema og problemstillinger i samfunnet idag.

Historien forteller at St. Sunniva ble tvunget til å gifte seg med en hedensk frier mot sin vilje. Han truet henne med å invadere kongeriket hennes hvis hun nektet. For å unnslippe, var eneste utvei å flykte. 

Dette retter søkelyset mot dem som opplever eller har vært utsatt for tvangsgifte idag og retten til å kunne ta egne valg. 

– Historien retter også søkelyset mot båtflyktninger: St. Sunniva og følget hennes legger i vei fra Irland, ut på det åpne hav, uten årer. Gud skal lede dem. De driver i land i den delen av Norge som ble kalt  Firdafylke, men  er ikke velkommen. Så de må igjen begi seg i vei ut på storhavet – og ender til slutt opp på Selja. 

Glassmaleri av St. Sunniva i St. Paul kirke i Bergen.

 

– Hva annet vil du dra frem i forbindelse med jubileet?

– Vi kjenner Bergen som en hansaby, en handelsby, men Bergen var egentlig et pilegrimsmål. Pilegrimsbyen Bergen ble født idag, 7. september for 850 år siden. Det er ganske flott å tenke på. 

Det andre aspektet jeg prøver å løfte frem er noe som har gått tapt i fortellingen om St. Sunniva. Det sies at St. Sunniva var en prinsesse, men det var hun ikke. St. Sunniva var dronning. Hun er en dynastisk helgen, altså en kongelig helgen. Det høres ut som en bagatell, men for hennes betydning i middelaldersamfunnet er dette veldig viktig.

 

C89060D5-5818-453A-AAAD-14255F661B0E_1_201_a.jpeg

JUBILEUMSMESSE: Under jubileumsmessen i St. Paul kirke sang Alf Tore Hommedal Aeterna Christi Munera.

 

Nedenfor finner du Sankta Sunniva-arien fra oriatoret Olav den Helliges dåp.

 

Sankta Sunniva-arien

Dronning var eg

på den grøne øy.

Ein heiden hovding

ville ha den kristne møy.

Eg sprang ifrå han.

Frå grøne lundars fred og fuglar

tok eg ut,

og la på havet –

utan sut.

 

I båtar tri,

forutan segl og årer,

vi gav oss av –

til vind og store bårer.

Forutan månestein

som fangar sola,

vi venta Gud –

Han ville halde volen.

 

Som Irlands ville gjeser

flaug vi over bårer,

slik også dei heilt

inn til Russlands sletter dro,

med soga om den Kvite Krist.

 

Vi la oss ned i båten

for å døy,

men – Sæla –

vart vår øy.

Vi steig i land,

og landet, det låg fast.

I hola som vi fann,

vårt liv – det brast.

Vi kom i land,

vart jorda inn av fjellet,

men ljosken folk og konge såg

i dette tjeldet.

 

Den kongen som du Olav søkjer,

Han må du taka inn i følgjet ditt.

I Roma vil han ikkje finnast.

I Jorsal finst han ikkje heller.

Det er i følgjet ditt Han finst,

om berre du vil ta Han inn,

og leggje ut på havet.

Maria, havets stjerne,

vil deg leia finne:

Ut – og opp mot nord!

Der, finst di mor.

 

Sankta Sunnivas arie fra oratoriet  Olav den Helliges dåp
Skrevet til 1000-åsjubileet for Olavs dåp i Rouen 2014.
Libretto: Dordi Glærum Skuggevik
Musikk: Ole Karsten Sundlisæter

 

Les mer: