St. Sunniva-seilaset: – Vi mener det er viktig å huske hvor modig og trofast til Gud hun var

Den hellige Sunniva viser vei mot fremtiden

13A97639-3F9C-4389-9C18-21A7616EF49B_1_201_a.jpeg

UNGDOMSPILEGRIMENE: Dina Øien (DnK, T.V.), Elisabet Osdal (DnK), Sunniva Aadland Høen (katolske kirke), Victoria Elise Lid (ortodokse kirke) har alle bidratt med å berike pilegrimsturen fra Selja til Bergen som representanter for sine kirkesamfunn. Foto: Anine Vieth Mildestvedt

 

28. august la fire unge jenter fra den norske, ortodokse og katolske kirke ut på en trosberikende og historisk pilegrimsreise langs Norges kyst. I en åpen treskute har de fraktet St. Sunniva-skrinet, fylt med bønner og fremtidsønsker fra barn og unge, hele veien fra Selja kloster til Bergen. 

 

Tekst: Kathrine Låver

 

Reisen begynte der det hele startet for 850 år siden: I klosterruinene på øya Selja. Den gang ble relikviene til Den hellige Sunniva fraktet til den nybygde katedralen i Bergen. I år har ungdommene Elisabet Osdal (DnK ), Victoria Elise Lid (ortodoks), Dina Øien (DnK), Sunniva Aadland Høen (katolske kirke), sammen med andre pilegrimer gått eller rettere sagt seilt i fotsporene til Norges eneste kvinnelige helgen. I skrinet denne gang fraktet de med seg fremtidsønsker fra barn og unge som de har mottatt langs turen.

 

St. Sunnivaskrinet

2AFE110C-CE2B-4F48-BAAB-974D16D25BFD_1_201_a.jpeg

SELJA: Skrinet på vei til stedet der det hele begynte: Øya Selja. Foto: Anine Vieth Mildestvedt

 

På pilegrimsturens første dag ble Sunniva-skrinet plassert der det en gang stod i Selja kloster. Der overnattet det. Om morgenen dagen etter ble det holdt ortodoks molieben i St. Sunnivahulen og på formiddagen ble det feiret høymesse i klosterruinene. Mange møtte opp for å sende pilegrimene av gårde ut mot det åpne hav. Det var flere steder som skulle besøkes før pilegrimsturen skulle nå sitt mål en uke senere.

– Hvordan ble denne kystpilegrimsreisen til?

Det begynte med at Ragna Sofie Grung Moe hadde en idé om at vi måtte markere at det var 850 år siden levningene til St. Sunniva var fraktet til Bergen, sier de unge pilegrimene. 

– Kjell Magnus Økland i kystkultur er også verdt å nevne. Han brenner for å fremme den norske kystkulturen og sammen ønsket de å arrangere denne turen som har blitt et samarbeidsprosjekt med mange ulike aktører, skoler, kommuner. Alle samarbeidene handler om at St. Sunniva viser oss veien til å ta vare på skaperverket og troen, sier Anine Vieth Mildestvedt som er turkoordinator, men også fått tildelt tittelen som reservemamma på turen.

Ungdommene er med på å representere sine kristne trosretninger, fortelle om St. Sunniva og levendegjøre det som skjedde for så lenge siden med henblikk på fremtiden.

– Hvorfor var det viktig å arrangere denne pilegrimsturen?

– Sunniva er den eneste kvinnelige helgen i Norge. Og vi mener det er viktig å huske hvor modig og trofast til Gud hun var, sier jentene.

 

1B00ADEB-3B6E-4ADB-9F94-DFB118D9E98D_1_201_a.jpeg

RESERVEMAMMA: – St. Sunniva viser oss veien til å ta vare på skaperverket og troen, sier Anine Vieth Mildestvedt. Foto: Sunniva-seglasen.

 

Håp for fremtiden

Langs pilegrimsturen var det planlagt ulike stoppesteder med et eget program. På hvert sted har de båret Sunniva-skrinet i prosesjon inn til en kirke hvor det har vært holdt bønn, andakt eller gudstjeneste. På kvelden har det vært program i regi av lokalsamfunnet. Hver morgen ble det lest tekster og salmer fra før 1100 for å velsigne ferden videre.

I tillegg til det som har skjedd på havet, har FN-sambandet og Fjordane friluftsråd langs land, undervist om klima, miljøet og FNs bærekraftsmål for barn og unge. Konfirmanter barn og unge har fått utdelt et ark hvor de kunne skrive ned sine bønner og fremtidsønsker.   

– Alle fremtidsønskene har jentene lagt ned i skrinet. De har fått være med å se at vi er opptatt av skaperverket og framtiden i Norge, sier Anine Vieth Mildestvedt. Hun presiserer også at det har vært viktig at skrinet har vært innom hellig grunn ved alle stoppestedene.

Om reisen vil hun trekke fram åpningen av Kinn kirke ute i havgapet og ferden innom Olavskorset i Krossund.

– Hvordan har dere blitt tatt imot på stoppestedene?

– Vi har blitt tatt veldig godt imot og på mange steder har de laget et trivelig opplegg med ordfører, prester og andre innbyggere. Vi har fått kvelds på de fleste stedene. 

 

Reisen 

Reisen har foregått i et åpent treskip. På ferden har de blitt møtt av båter fra kystlagene langs veien. Her forteller jentene om reisen.

17F7FB7A-E2A3-4D67-AD40-60DD9C3DB2D7_1_201_a.jpeg 

Sunniva Aadland Høen. Foto: Kathrine. Låver 

 

– Det har vert veldig interessant å oppleve forskjellane og likhetene til de forskjellige kristne grenene, sier Sunniva Aadland Høen.

 

50260B2C-E569-4048-91C4-8D9E017FC2E5.jpeg

Victoria Elise Lid. Foto: Kathrine Låver 

 

– Det har vert veldig spennende. Har vert med på mange protestantiske gudstenesta og de er veldig forskjellig fra det jeg er vant med. Jeg har også lært mykje om katolisismen, sier Victoria Elise Lid.

 

E518E071-0E45-4130-A43B-D7D5118DF9DE_1_201_a.jpeg

Dina Øien. Foto: Kathrine Låver

 

– Det har vært veldig lærerikt. Eg har lært meir om den ortodokse og katolske kirken. For eksempel at dei ortodokse har fleire bønner og kirkene til dei katolske er litt forskjellig frå dei protestantiske, sier Dina Øien

 

CCCFBBD9-98D6-4278-9BB2-6265FB8D0AB2_1_201_a.jpeg

 Elisabet Osdal. Foto: Kathrine Låver

 

– Jeg synst det har vært veldig interessant og høre korleis dei andre grenene innafor kristendommen utfører bønn. Dei ortodokse har en kvelds bønn og de bruker salmer frå bibelen. Dei katolske har en anna salmebok som heite Adoremus, sier Elisabet Osdal.

 

Bergen brygge

65AEE9D5-E49E-4797-975D-3D9559C365CF_1_201_a.jpeg 

ANKOMST: Mange var på plass for å vinke pilegrimene velkommen til bryggen. Foto: Kathrine Låver

 

Lørdag 5. september hadde mange møtt opp for å ønske jentene, de andre pilegrimene, ordfører, biskop og prester velkommen til Bergen brygge. Fra bryggen ble Sunniva-skrinet båret i prosesjon opp mot Kristkirken der det en gang ble flyttet til. Alle fremtidsønskene fra de unge ble overrakt jubileumsbyen.

 

Se flere bilder:

DD9CB7C0-4789-4BAF-B3FB-8CB45DEB2153_1_201_a.jpeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BØNN: Det var viktig at skrinet var innom hellig grunn på alle stoppestedene. Jentene bidra med bønn og lesninger. Foto: Anine Vieth Mildestved

 

 

C042E49C-D6E2-4B5A-ABB2-4CE29D9F974C_1_201_a.jpeg

KORSET: Pilegrimsreisen gikk innom St. Olav korset i Krossund.

F75060F3-A37F-4431-BAE9-8CAE3A846F1F_1_201_a.jpeg

ENDELIG FREMME: Skipet på vei til havn. Foto: Kathrine Låver

AC2ADCD8-C5EC-4A11-958B-0D84977F3071_1_201_a.jpeg

PROSESJON: St. Sunniva skrinet ble båret i prosesjon til Kristkirketomten. Foto: Kathrine Låver

852AEA69-4F84-4DE1-9DA0-3EEE198A9976_1_201_a.jpeg

SISTE STOPP: Jentene på vei mot siste stopp på ferden. Foto: Kathrine Låver

25E23C32-B641-4639-88F2-975C994CB0EE_1_201_a.jpeg

ØNSKER: Barnas fremtidsønsker ble overrakt Bergen by. Foto: Kathrine Låver

 

Les mer: