Kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme

15. september 2020 gikk p. Arne Marco Kirsebom av som sogneprest for Mariakirken menighet på Stabekk for å virke som kansler og stiftskapellan i Tromsø stift. 

«Jeg takker sogneprest Arne Marco Kirsebom for hans innsats på Stabekk og i OKB, og ønsker ham alt godt for tjenesten i Tromsø stift.», sier biskop Bernt I. Eidsvig.

Fra 16. september er Mgr. Torbjørn Olsen utnevnt til sogneadministrator ved Mariakirken menighet på Stabekk. Utnevnelsen er foreløbig begrenset til årets utgang. Mgr. Olsen vil kun overta det administrative ansvar, det liturgiske ansvar påhviler sognets øvrige prester. Mgr. Olsen forblir sogneprest for St. Teresia menighet i Hønefoss.

P. Eystein Freuchen, kapellan i menigheten, går fra og med den 1. oktober over i en 30% stilling.

15. september utnevnte biskop Bernt I. Eidsvig p. Aleksander Miroslaw Pilat O.F.M til sjelesørger for polsktalende katolikker i menighetene Larvik, Porsgrunn, Sandefjord og Tønsberg.