Avlaten for allesjelersdag forlenges ut november

IMG_2445.jpeg

AVLAT: P. Oddvar Moi er en av prestene som svarer på henvendelser til nettprest-tjenesten. Her forklarer han de utvidede avlatsreglene for allesjelersdag. Foto: Petter Stocke-Nikolaisen.

 

I et dekret utsendt fra Vatikanet vil avlaten knyttet til bønn for sjelene til avdøde utvides til hele november måned. Utvidelsen kom etter biskopenes ønske om å imøtekomme de troendes behov. På grunn av koronapandemien er det vanskelig for mange å oppsøke en kirke eller et kapell på allesjelersdag, 2. november. 

 

Tekst: Kathrine Låver

 

Den spesielle avlaten for de avdøde gjelder både når man besøker en kirkegård og ber for de avdøde mellom 1. og 8. november, og 2. november ved bønn for de avdøde i en kirke eller et kapell.

– Dette handler egentlig (bare) om Allesjelersdag, men siden den dagen er lagt dagen etter Allehelgensdag og siden man også har begrepet oktav etter den dagen (1.-8. november) blir Allehelgensdag på en måte også med, sier p. Oddvar Moi, stiftskapellan i Oslo katolske bispedømme. 

– Hva betyr det at den utvides p. Oddvar?

– Det nye er bare at tiden forlanges til hele november, siden det for noen troende er vanskelig komme til kirkegårder eller kirker for å be for de avdøde pga. virus-begrensninger.

– Er dette en viktig tradisjon for mange katolikker i Norge?

– Avlat ser ikke ut til å være så viktig for mange katolikker i Norge, spesielt ikke for de norske/vestlige, men det begynner nå å ta seg litt opp blant de unge. Også på Allesjelersdag og for måneden november er tradisjonene litt annerledes hos oss (også for katolikker fra tradisjonelle katolske land). På Allesjelersdag er det vanlig at de som kommer til kirken leverer inn navn på avdøde familiemedlemmer som så leses opp helst på kveldsmessen den dagen, i store menigheter leses det gjerne opp flere hundre navn. For hele november måned er det også vanligere enn ellers at katolikker ber prestene lese messe for avdøde familiemedlemmer.

– Hvordan vil du feire allehelgensdag og allesjelersdag?

– Jeg skal feire messe i St Olav kirke kl 11.00 og hos nonnene på Lunden kl 18.00 på Allesjelersdag. Dagen før, Allehelgensdag, feirer jeg høymessen i St. Torfinn kirke på Hamar kl. 11.00.

– Har du en oppfordring til de troende vedrørende årets feiring av allehelgen- og allesjelersdag?

– Husk på og be for deres kjære avdøde på Allesjelersdag og også utover i november måned!

 

Avlat for de avdøde:

 

Les mer: