«Fratelli tutti»: Pavens sosiale encyklika

Pave Frans ber om en ny type politikk etter koronapandemien.

 

Lørdag ettermiddag den 3. oktober, i krypten i basilikaen tilegnet Den hellige Frans, i Assisis nedre kirke, feiret pave Frans messe og undertegnet sin tredje encyklika, «Fratelli tutti». Den er tilegnet brorskap og sosial vennskap og tittelen er inspirert Den hellige Frans Formaninger (6, 1:FF 155): «La oss se, alle brødre, på den gode Herren som, for å redde sine får, bærer oppe korsets lidelse.»

 

Bedre politikk

 

I den pavelige encyklikaen (rundskrivet) ber pave Frans om «en bedre form for politikk» som fremmer dialog og solidaritet.

I «Fratelli Tutti» (Alle brødre) skriver Frans også at markedskapitalismens «magiske teorier» har sviktet.

Rundskrivet kom i forbindelse med festdagen til helgenen paven har tatt navnet sitt etter, Frans av Assisi. Paven besøkte lørdag Assisi der helgenen ble født. 

 

Prioriteringer

Pave Frans mener pandemien bør føre til at verdens land tenker over globale prioriteringer. 

«Når denne krisen er forbi, ville det verste svaret vært å hoppe enda dypere inn i feberaktig forbrukerkultur og andre former for egoistisk selvoppholdelse», skriver pave Frans.

 

Avvise krig

Paven ber om en politikk som fremmer dialog og solidaritet – og som avviser krig for enhver pris. 

– Det er veldig vanskelig i denne tiden å påkalle de rasjonelle kriteriene som ble utarbeidet i tidligere århundrer for å snakke om muligheten for en «rettferdig krig», heter det.

Pave Frans fordømmer det han kaller en «nærsynt, ekstremistisk, forbitret og aggressiv nasjonalisme» som han mener har fått feste i dagens politikk.                                                                                     

Alles engasjement

 

Brorskap og sosialt vennskap er de måter paven peker på for å bygge en bedre, mer rettferdig og fredelig verden.  Dette krever alles engasjement: mennesker og institusjoner. Paven gjentar sitt kraftfulle nei til krig og likegyldighetens globalisering.

 

Hva er de store idealene, og hva er de praktiske veiene, for å bygge en mer rettferdig og broderlig verden i daglige relasjoner, i samfunnet, i politikken, i institusjonene?

 

Dette er det store spørsmålet som «Fratelli Tutti» søker å svare på.

 

Sosialt vennskap

«Fratelli tutti» tar sin tittel fra Den hellige Frans av Assisis Formaningar – ord som Frans brukte for å «tale til brødre og søstre, og oppmuntre dem til en livsstil etter evangeliets smak».

Encyklikaen ønsker å fremme en verdensomspennende streben etter brorskap og sosialt vennskap. I bakgrunnen finnes korona-pandemien som «uventet brøt seg inn mens jeg skrev dette brevet.»

Den globale nødsituasjonen har vist at «ingen kan redde seg selv på egen hånd», og at tiden virkelig er kommet for å «drømme om en menneskelighet der vi alle er brødre og søstre.» (7-8).

Encyklikaen har åtte kapitler.

 

En forvridd samtid

I det første, med tittelen «Skyggene av en sluttet verden», fokuserer dokumentet på samtidens mange forvrengninger: manipulasjon og deformering av begrep som demokrati, frihet og rettferdighet, selviskhet og manglende interesse for det felles beste. Det tar også opp forekomsten av et marked med bruk-og-kast-kultur og profittjag, arbeidsledighet, rasisme, fattigdom, forskjellen på folks rettigheter, som innebærer at noen blir offer for slaveri, menneskehandel, utsatte kvinner som først blir utnyttet og senere tvunget til å abortere, samt organsmugling. (10-24)

Dette er globale problemer som krever globale handlinger, understreker pave Frans. Han skriver også om en kultur som muliggjør spredning av mafiaer, og som næres av redsel og ensomhet.

 

Encyklikaen ble publisert rett etter pavens Angelus søndag 4. oktober. (NTB/Vatican News)

 

Les dokumentet på engelsk her