LEDIG STILLING: St. Johannes menighet søker organist/kantor

 

St. Johannes Apostel og Evangelist

St. Johannes, apostel og evangelist menighet i Oslo er en av Norges største katolske menigheter med over 8 000 medlemmer med 96 nasjonaliteter. Vi har om lag 6 søndags­messer og 2500 besøkende hver helg. I tillegg er det daglig aktiviteter med ulike grupper, katekese, andakter og kurs. Det er en ung og levende menighet med et par hundre frivillige. Staben består av sogneprest, to kapellaner, en permanent diakon, en sekretær, barne- og ungdomsarbeider og organist.

 

 

 

 

St. Johannes menighet lyser ut et årsvikariat på 50%-stilling som organist/kantor

St. Johannes menighet ligger på Bredtvet i Oslo, og startet opp i 2013.

Menigheten har for tiden et voksenkor (St. Johanneskoret), som synger i de norske messene, og et barnekor (St. Johannes Barnekor), som synger på én til to familiemesser i halvåret og har en julekonsert. I tillegg har menigheten et engelsk kor, et vietnamesisk kor og et tamilsk kor, som synger i messene til de nasjonale gruppene.

Orgelet er bygget på 1980-tallet av Grönlunds orgelbyggeri. Det har 22 stemmer og er helmekanisk. Kirken disponerer også et Yamaha C3 Conservatory-flygel og et Yamaha-elektrisk piano.

For flere opplysninger, kontakt Peder Varkøy på (+47) 988 18 176.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av søndagsmesser og andre helligdager, samt andre kirkelige feiringer i kirkeåret.
 • Andre kirkelige handlinger (vielser og gravferd), for disse betales ekstra.
 • Korarbeid med St. Johanneskoret (menighets kirkekor).
 • Konsertvirksomhet i menigheten, både med koret og i samarbeid med andre kor i menigheten..
 • Stillingsbeskrivelsen vil fastsettes i samarbeid med den som tilsettes.

 

Organisten/kantoren:

 • Bør ha minimum 4-årig utdanning innen kirkemusikk, eller 3-årig utdannelse i kirkemusikk pluss relevant tilleggsutdanning.
 • Det vil være en fordel om søkeren er katolikk, eller har god kjennskap til katolsk liturgi og tradisjon.
 • Bør ha gode samarbeidsevner.
 • Bør ha evnen til å motivere og å utvikle korarbeidet.
 • Personlig egenhet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale, tilsvarende gjeldende tariff for organister / kantorer i Den norske kirke.
 • Fleksibel arbeidstid utenom liturgiske handlinger og korøvelser.
 • 5 ferieuker i året, samt én søndag fri hver måned.

 

Søknad sendes innen 30. november til St. Johannes menighet ved p. Tan Peter Duc Do, Bredtvetveien 12, 0950 Oslo, eller på epost: oslo-st.johannes@katolsk.no. Aktuelle kandidater innkalles til intervju i desember.

 

Tilstedelse etter avtale eller senest 1. januar 2021.

 

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til p. Tan Peter på e-post oslo-st.johannes@katolsk.no eller telefon 23 68 11 00.