Olavsfestdagene: Festmesse og seminar samler olavsvenner i Oslo

 

Olavsfestdagene flyttet til Oslo

IMG_5398.jpeg

FLYTTET SEMINARET: Da koronapandemien stengte muligheten for å feire Olavsfestdagene i Roma i Roma, flyttet Venneforeningen for St. Olavsalteret i Roma likegjerne seminar og festmesse til Oslo. – – Det er leit, vemodig og på et vis uvirkelig at vi ikke er i Roma. Samtidig er det en slags trøst å vite at det likevel blir feiret en norsk messe for St. Olav i kirken San Carlo Al Corso, ved Olavsalteret, også i år, sier styremedlem Morten S. Selle. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

Venneforeningen for St. Olavsalteret i Roma binder i årets festdag-program sammen byene Jerusalem, Roma og Trondheim:  – Uten Jerusalem, ingen kristen tro. Uten Roma, ingen romersk-katolsk kirke som i sin tid omfavnet nettopp St. Olav – og Nidaros, sier foreningens styremedlem Morten S. Selle. 

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

– I år er kan det virke som om Roma er flyttet til Oslo. Hva er bakgrunnen for at de tradisjonelle Olavsfestdagene i Roma i år feires i Oslo og kirkene St. Olav domkirke og Trefoldoghetskirken?

– Venneforeningen begynner å planlegge Olavsdagene i Roma nesten ett år i forveien. Som kjent kom koronapandemien for fullt til Norge i mars, og vi skjønte fort at det kanskje ikke ville bli mulig å dra til Roma i år. Vi håpet jo i det lengste, men før sommeren bestemte vi oss for å avlyse etter å ha vurdert situasjonen nøye og forhørt oss blant medlemmene. Det viste seg at veldig mange ønsket at vi skulle ha et arrangement i Oslo som en erstatning. Dette støttet biskop Bernt, og han var helt klar på at han uansett ville at skulle det feires messe for St. Olavs omvendelse i St. Olav domkirke 16. oktober. Så da satte vi i gang med å forberede et arrangement i Oslo. Det har vært krevende, fordi vi hele tiden selvsagt har måttet tilpasse oss de endrede smittevernstiltakene. Men vi er glade for at vi har fått til en miniversjon av Olavsfestdagene her i Oslo, slik at det blir en kontinuitet og en påminnelse om at dette året er et unntak. Får vi håpe.


– Årets tema er «Jerusalem og Roma». Hvorfor det?

– Inspirasjonen kom fra det såkalte Jerusalem-prosjektet, et forskningsprosjekt på Menighetsfakultet ledet av Prof. Kristin Bliksrud Aavitsland (Tracing the Jerusalem Code: Christian Cultures in Scandinavia). Dette prosjektet belyser hvordan selve ideen om Jerusalem, både det jordiske og det himmelske Jerusalem, i 2000 år har påvirket den kristne kirke og vår europeiske kultur.

I vår kristne sammenheng er altså Jerusalem og Roma tett knyttet sammen. Uten Jerusalem, intet Roma, kan man nesten si. Det hadde vi i styret lyst til å vite mer om.

Kom på seminaret, så får du høre mer! 

 

– Festmessen til minne om Hellig Olavs omvendelse og dåp feires sammen med biskop Bernt Eidsvig i St. Olav domkirke, mens seminaret ellers er lagt il Trefoldighetskirken. Hva skyldes det? 

– Det er praktiske grunner til dette. Opprinnelig hadde vi tenkt å ha seminaret i Mariagården, men det var usikkerhet om hvor mange som kunne delta der pga. smittevernstiltakene. Heldigvis viste det seg at veldig mange gjerne ville delta på seminaret, mer enn det ville være mulig å ha i Mariagården. Så da avtalte Venneforeningens leder Olav Dag Hauge at vi kunne leie Trefoldighetskirken, som har plass til alle deltagerne under betryggende smittevernstiltak.

Det gir jo mening at en økumenisk forening som Venneforeningen på denne måten inkluderer Trefoldighetskirken i programmet for årets Olavsfestdag.

 

Jan E. Hansen forteller om Olavsalteret

 

– Kan du ta oss gjennom årets program?

– I all beskjedenhet vil jeg si at vi nok en gang har laget et spennende program med flinke forelesere, som belyser temaer og gir oss nye perspektiver som vi ellers ikke ville ha tenkt på eller visst noe særlig om. 

Noen av foredragsholderne er godt kjent for Venneforeningens medlemmer, og for leserne av katolsk.no. Det gjelder blant andre prof. Bliksrud og prof. Øyvind Norderval. De vil belyse forholdet mellom Roma og Jerusalem fra hvert sitt perspektiv, mens arkeolog Øystein Ekroll fra Nidarosdomens restaureringsarbeider er en ny stemme i vår sammenheng. Han skal til gjengjeld gi oss olavsperspektivet på det hele. Så går vi fra det globale til det lokale, slik som også Kirken gjør, og avslutter med en sittende virtuell byvandring i nærområdet mellom Trefoldighetskirken og St. Olav under kyndig «guiding» av Ulf Holmene fra Riksarkivaren.

 

– Arkeolog og forsker dr. Øystein Ekrolls foredrag bærer tittelen «Den Kristus-like kongen – St. Olav som bindeledd mellom Nidaros, Roma og Jerusalem». Det går vel til selve kjernen av Venneforeningens oppdrag? 

– Ja, det må vi kunne si at det gjør. Venneforeningen hadde ikke eksistert hadde det ikke vært for nettopp de tre byene. Uten Jerusalem, ingen kristen tro. Uten Roma, ingen romersk-katolsk kirke som i sin tid omfavnet nettopp St. Olav – og Nidaros. Venneforeningens mandat er på et økumenisk grunnlag å stimulere til religiøse og kulturelle aktiviteter rundt Olavsalteret i San Carlo al Corso. Slik skal den bidra til å bevare alteret som et norsk nasjonalmonument, vårt norske alter for vår norske helgenkonge, i Roma. 

 

– Hvordan føles det ikke å kunne legge seminar og messe til Roma?

– Det er leit, vemodig og på et vis uvirkelig at vi ikke er i Roma. Samtidig er det en slags trøst å vite at det likevel blir feiret en norsk messe for St. Olav i kirken San Carlo Al Corso, ved Olavsalteret, også i år. Samtidig som vi feirer i St. Olav domkirke her i Oslo, feirer p. Pål Bratbak, St. Olav domkirkes tidligere sogneprest, messen sammen med lokale Olavsalter-venner. Så på den måten er vi i Roma også i år.

 

– Er det fortsatt ledige plasser? Kan folk fremdeles melde seg på?

– Det er fortsatt ledige plasser i kirken, men ikke på seminaret. 

 

Les mer

 

Program for Olavsfestdagene i Oslo

 

Fredag 16. oktober

Seminar i Trefoldighetskirken, Akersgata 60, Oslo.

 
Jerusalem og Roma

Kl. 09.30 Velkomst og Seminarinnledning

Kl. 10.00 «Jerusalem og Roma: verdens navle og verdens hode»

  • Dr. Kristin Bliksrud Aavitsland; Professor, Middelalderens kristendoms og kulturhistorie, MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, Oslo. Kl. 10.45 «Keiser Konstantin Roma og Jerusalem» Dr. Øyvind Norderval; Professor i oldkirkens kirke- og teologihistorie ved Det teologiske fakultet, Oslo

Kl. 11.30 Servering Baguette? Kaffe og mineralvann

Kl. 12.15 «Den Kristus-like kongen – St. Olav som bindeledd mellom Nidaros, Roma og Jerusalem».

  • Dr. Øystein Ekroll; arkeolog og forsker, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Trondheim.

Kl. 13.15 «Trefoldighetskirken, St Olavs katolske domkirke og Oslos historie rundt Hammersborg.» «Byvandring» ved foredrag i i Trefoldighetskirken.

  • Fagdirektør Ulf Holmene, Kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren

Kl. 14.15 Seminaravslutning

Kl. 16.00 Festmesse i St Olav katolske domkirke til minne om Hellig Olavs omvendelse og dåp v/biskop Bernt Eidsvig. Sang v/ Gruppe fra Oslo domkor, dir. Domkantor Vivianne Sydnes (Oslo domkirke); v/orgelet, Domorganist Vegar Sandholt (St. Olav domkirke).

  • Sendingen direktesendes på katolsk.no's forside.