Politiets sikkerhetstjeneste: Økt fare for islamistisk terror

Politiet: – Vær årvåkne

NTB__vNfuLyiHmw.jpg

NICE I SORG: Dagen etter at Notre Dame-kirken i Nice ble rammet av terror, publiserer PST en oppdatert terrortrusselvurdering. PST hever ikke trusselnivået fra MULIG til SANNSYNLIG, men presiserer at det skal «lite til før vurderingen av den forventede trusselen vil bli endret ...». Foto: Reuters, Eric Gaillard

  

Fredag kl. 14.00 publiserte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en oppdatert terrortrusselvurdering. Konklusjonen er: Skjerpet trussel fra ekstrem islamisme.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

De siste ukene har vært preget av økt polarisering og høyt konfliktnivå mellom på den ene siden ytringsfrihetsforkjempere og på den annen side muslimer som opplever seg krenket av billedgjengivelser av profeten Muhammed. Anslaget mot læreren Samuel Paty i Paris 16. oktober og de troende i Notre Dame-kirken torsdag 29. oktober er konkrete uttrykk for den økte spenningen.

 

Gjentatte oppfordringer

I den siste terrortrusselvurderingen skriver PST at «Vi vurderer det fortsatt som MULIG at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge, motivert av religiøse eller islamistiske motiver. Terrortrusselen fra ekstrem islamisme er imidlertid skjerpet fra den siste vurderingen PST gjorde i sommer.» Sikkerhetstjenesten presiserer at det skal «lite til før vurderingen av den forventede trusselen vil bli endret til SANNSYNLIG».

Bakgrunnen for skjerpelsen er at PST observerer at «spenningen mellom ytringsfrihet og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam, vokser både i Norge og i Europa.» Opplevet krenkelse blir beskrevet som en «sentral faktor i radikalisering». Både Al-Qaida og ISIL har dessuten kommet med gjentatte oppfordringer om å hevne påståtte krenkelser.

PST understreker at «majoriteten av muslimer tar imidlertid avstand til terror».

 

Kirker er symbolmål

PST frykter at publiseringen av karikaturer i Frankrike, påfølgende terroranslag og en polarisert debatt i Norge kan bevege personer her til lands til å begå terrorhandlinger.

PST regner anslag fra enkelt-personer som mest sannsynlig. Målene vil være folkeansamlinger og symbolmål, slik som politi og forsvar. «Kirker og synagoger er også aktuelle symbolske mål», skriver PST. De mest sannsynlige angrepsmidlene vil være stikk/huggvåpen eller kjøretøy. Improviserte eksplosiver og skytevåpen nevnes også.

PST regner det fremdeles som mulig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge ut 2021. «En eventuell høyreekstrem terrorhandling i Norge vil mest sannsynlig ta form av et angrep utført av én person, og være rettet mot samlingssteder for muslimer eller personer med ikke-vestlig utseende», skriver sikkerhetstjenesten i sin siste rapport publisert fredag 30. oktober kl. 14.00.

 

Uendret risiko 

– I kjølvannet av terrorhandlingene i Frankrike de siste dagene har Oslo katolske bispedømme hatt samtaler med både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo politidistrikt. Tema for kontakten har vært om det er noen grunn til å frykte at trusselbildet mot Den katolske kirke her i Norge er endret, sier Anne-Mette Ringdal, OKBs kansler.

Konklusjonen av vurderingen av trusselbilder er betryggende for Kirkens del. 

– PST og Oslo-politiet ser ikke grunn til å vurdere risikoen som vesentlig høyere i dag enn tidligere, forteller Ringdal.

Oslo politidistrikt er informert om den kommende feiringen av allehelgensdag og allesjelersdag.

Menighetene er orientert om politiets vurdering. 

 

Oppfordring: Politiet oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksom når de ferdes i og ved norske katolske kirkebygg. Dersom man legger merke til noe utenom det vanlige eller mistenkelig, ta kontakt med lokalt politi på 112 hvis det er akutt og haster. Hvis man kun vil melde fra eller har spørsmål, ring 02800.

 

Les mer