R.I.P: Liv Hegna er død

 

Liv Marie Hegna døde den 1. oktober 2020 i Oslo. Hun ble 76 år gammel.

Liv Hegna var en profilert katolikk og virket aktivt for Partiet De Kristne.

Hun ble født den 5. juni 1944 i Oslo, døpt i St. Hallvard og fermet i mai 1958 i St. Olav i Oslo.

Liv Hegna gikk på St Sunniva skole, tok latinartium på Berg videregående skole og senere hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo som voksen.

Yrkeskarrieren omfattet blant annet 28 år som journalist i Aftenposten, senere syv år som redaktør av tidsskriftet Pro Patria.

Liv Hegna hadde mange verv i Kirken. Hun satt i menighetsrådet i St. Olav domkirkemenighet i Oslo i flere omganger, hun var varamedlem i styret for St. Eystein presteseminar, satt i styret for Norges Katolske Kvinneforbund og har representert St Olav domkirkemenighet i Pastoralrådet. 

Liv Hegna var medlem av Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem.

I 2016 redigerte hun boken «Katolsk kirkeliv i Norge gjennom 1000 år»  for St Olav forlag.

 

Vi lyser fred over Liv Hegnas minne.