Vatikanet: Biskop Semeraro ny prefekt for Helligkåringskongregasjonen

Vatikanet, 16.10.2020 - Pave Frans utnevnte den 15. oktober 2020 biskop Marcello Semeraro til ny prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Han har til nå vært biskop av Albano og sekretær for Kardinalrådet.

Marcello Semeraro ble født den 22. desember 1947 i Monteroni di Lecce i provinsen Lecce i regionen Puglia i Sør-Italia. Han ble presteviet den 8. september 1971 og tok i 1980 doktorgraden i teologi ved Det pavelige Lateranuniversitetet. Han ble bispeviet den 29. september 1998 og ble i 2004 utnevnt til biskop av Albano. Albano er et såkalt suburbikarisk bispedømme med både en biskop og en titularbiskop (kardinalbiskop).

Den 13. april 2013 utnevnte pave Frans ham til sekretær for kommisjonen av åtte kardinaler som han utnevnte for å gi ham råd om styringen av Universalkirken og vurdere revisjoner av organiseringen av den romerske kurien. Han ble etterfulgt i denne stillingen av den italienske biskop Marco Mellino, kirkejuristen som siden oktober 2018 har vært assisterende sekretær for kardinalrådet.

I Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet etterfølger han kardinal Giovanni Angelo Becciu, som paven avsatte den 24. september. Becciu etterforskes nå for underslag og nepotisme. Prefekter for kongregasjoner er oftest kardinaler, så det ventes at biskop Semeraro blir kreert til kardinal i neste konsistorium. Tradisjonen har vært at en prefekt som ikke er kardinal, omtales som pro-prefekt. Han blir sannsynligvis også forfremmet til erkebiskop i påvente av den røde hatten.

Paven og biskop Semeraro har kjent hverandre siden 2001 og bispesynoden med temaet «Biskopen, tjener for Jesu Kristi evangelium for verdens håp». Den daværende erkebiskop Bergoglio av Buenos Aires var assisterende generalrelator, og biskop Semeraro var hans høyre hånd som spesialsekretær for forberedelsen av dokumenter og skissere forslag.

Sala Stampa / Zenit – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden