Amerikanske biskoper ønsker Biden velkommen: «Det er tid for samling»

Erkebiskop Gomez: – Jeg tror at på dette tidspunkt i amerikansk historie, har vi katolikker en spesiell plikt til å være fredsmeglere

1024px-Archbishop_José_H._Gomez_(13595479314).jpeg

GRATULERER: Erkebiskop og president av Den amerikanske bispekonferansen José H. Gomez gratulerer president-elekt Joe Biden og visepresident-elekt Kamala D. Harris med valgresultatet. Foto: Prayitno

 

 

Erkebiskop José H. Gomez gratulerer den demokratiske presidentkandidaten etter valgseieren: – Vi anerkjenner at Joe Biden slutter seg til avdøde John F. Kennedy i rekken av amerikanske presidenter som bekjenner seg til katolsk tro.

 

Kunngjøringen fra erkebiskop Gomez av Los Angeles, som også er president av Den amerikanske bispekonferansen, lyder slik:

 

«Vi takker Gud for frihetens velsignelser. Det amerikanske folk har talt ved dette valget. Nå er tiden inne for at våre ledere skal finne sammen i en ånd av nasjonalt fellesskap og forplikte seg til dialog og kompromiss til vårt felles beste.  

 

Som katolikker og amerikanere er våre prioriteter og vårt oppdrag klart: Vi er her for å følge Jesus Kristus, bære vitnesbyrd om hans kjærlighet i våre liv og bygge hans kongedømme på jord. Jeg tror at på dette tidspunkt i amerikansk historie, har vi katolikker en spesiell plikt til å være fredsmeglere, til å fremme brorskap og gjensidig tillit og å be for en fornyet ånd av sann patriotisme i vårt land.

 

Demokrati fordrer at vi oppfører oss som et folk av dyd og selv-disiplin. Styreformen fordrer også at vi respekterer at ytringer uttrykkes fritt og at vi behandler hverandre vennlig og høflig, selv om vi måtte være dypt uenig om anliggender som gjelder vårt lands lover og politikk.

 

Med dette i tankene tar vi innover oss at Joseph R. Biden Jr. har mottatt et tilstrekkelig antall stemmer til å bli valgt som De forente staters 46. president. Vi gratulerer ham, og anerkjenner at Joe Biden slutter seg til avdøde John F. Kennedy i rekken av amerikanske presidenter som bekjenner seg til katolsk tro. Vi gratulerer også Californias senator Kamala D. Harris, som blir landets første kvinnelige visepresident.

 

Vi ber den velsignende Jomfru Maria, denne storartede nasjonens skytshelgen, om å gå i forbønn for oss. Måtte hun hjelpe oss til å arbeide sammen for å virkeliggjøre De forente staters første misjonærer og grunnleggeres visjon: Én nasjon under Gud, der hvert enkelt liv er hellig og vernet, og der samvittighetsfrihet og religionsfrihet er garantert.» 

 

Les mer