Bekymret for Biden

 

Gomez.jpg

PRO-LIFE: Erkebiskop José Gomez, leder av USAs bispekonferanse, fotografert under et pro-life arrangement i Los Angeles i januar 2020. Foto: CNS/Angelus News/Victor Aleman 

 

Erkebiskopen av Los Angeles, José Gomez, mener president-elekt Joe Bidens abortstandpunkt kan skape et «vanskelig og komplekst forhold» mellom Kirken i USA og landets påtroppende president.

 

Det er National Catholic Reporter (NCR) som melder at Bidens syn på abort og hans standpunkt i et par andre saker kan medføre konflikt med USAs biskoper. Grunnen er at Bidens synspunkter i disse sakene ikke stemmer overens med Kirkens lære.

 

Problemer

«Når ledende politikere som bekjenner seg til den katolske tro støtter retten til fri abort, har vi noen problemer», sier erkebiskop av Los Angeles José Gomez, som også er president for Den amerikanske bispekonferansen. «Blant annet skaper det forvirring blant de troende om hva som faktisk er Kirkens lære i dette spørsmålet», sier han ifølge NCR.

 

Gomez sa at bispekonferansen nå nedsetter en arbeidsgruppe som skal undersøke dette forholdet. Arbeidsgruppen har stor støtte blant amerikanske biskoper. Biskopene nedsatte en lignende arbeidsgruppe i 2016 etter valget av Donald Trump. Den undersøkte innvandringsspørsmålet.

 

Bør nektes kommunion

Gomez uttalelser ble fremsatt den 17. november under avslutningen av de amerikanske biskopenes internettkonferanse, og bare én uke etter at Gomez formelt gratulerte president-elekt Joe Biden med valgseieren, skriver NCR.

I den siste tiden har flere konservative amerikanske katolikker fremholdt at Biden, som er en trofast kirkegjenger, burde nektes kommunion. Men dette har Bidens lokale biskop så langt avslått.

 

USAs andre katolske president

Gomez sa at ytterligere info og detaljer om arbeidsgruppen vil komme senere, men den skal ledes av Detroits erkebiskop Allen Vigneron, som også er nestleder av bispekonferansen. Medlemmene for øvrig vil utgjøres av lederne for ulike de bispekomiteer, avhengig av hvilke områder som skal undersøkes, samt lederne for doktrine- og kommunikasjonsfeltet.

«For andre gang i USAs historie får vi en president som bekjenner seg til katolsk tro. Dette byr på visse muligheter, men også visse utfordringer», sier Gomez.

Han legger til at det er grunn til å tro at Bidens katolske tro vil motivere ham til å føre en politikk som er i tråd med Kirkens lære på felt som innvandring, flyktninger, fattigdom, anti-rasisme, dødsstraff og klima og miljø.

 

Undergraver

Samtidig frykter han at abortspørsmålet kan bli et konfliktområde fordi Bidens standpunkter her går mot «noen fundamentale verdier som er vesentlige for oss katolikker», og de undergraver Kirkens arbeide for livsvern.

President-elekt Joe Biden snakket ofte om sin katolske tro i valgkampanjen. Han mottok en telefon fra pave Frans den 12. november hvor paven gratulerte ham med valgseieren. De to snakket om å arbeide sammen på flere felt, blant annet migrasjon og miljø. (NCR).