Digitalt messeprogram for november

1480e630-dfb7-4844-a91b-6e7a24aed6b7.jpeg

 

Første søndag i advent direktesendes høymessen kl. 11.00.

Du kan følge messen fra forsiden til katolsk.nokatolsk.no´s Facebookside eller Youtube-kanal

  

 

Strømming messe.jpg 

ÅNDELIG KOMMUNION: Katolikker og andre kristne som av én eller annen grunn ikke kan motta kommunionen, oppfordres til å be til Gud om åndelig kommunion. Det kan du gjøre ved å delta i messefeiringen på nett.

 

Messefeiringen, sakramentstilbedelse, bønn og andakt m.m fortsetter å direktesendes, også kalt strømmes, hver dag slik at du kan ta del hjemmefra.

 

 

Sendeprogram lørdag 28. november og søndag 29. november (første søndag i advent):

Messe på arabisk, lørdag klokken 18.00. Følg den HER 

Messe på polsk, lørdag klokken 19.00. Følg den HER 

Messe på polsk, søndag klokken 08.00. Følg den HER 

Messe på engelsk, søndag klokken 09.30. Følg den HER 

Høymesse på norsk, søndag klokken 11.00. Følg den HER 

Messe på spansk, søndag klokken 12.30. Følg den HER 

Kaldeisk messe, søndag klokken 14.00. Følg den HER 

 

 

På grunn av en sterk økning i antall korona-syke innfører regjeringen strengere smittevernstiltak. I noen kommuner er det nå innført forbud mot alle innendørs arrangementer. Det betyr at det flere steder ikke kan feires offentlige messer eller andre seremonier. Det er også svært begrenset for hvor mange som kan delta i de kommunene som fortsatt kan tilby messefeiring med deltagere.

Du kan allikevel delta i messefeiringen på nett og husk at messeofferet fortsatt bæres frem i våre kirker – i Norge og verden over. Katolikker og andre kristne som av én eller annen grunn ikke kan motta kommunionen, oppfordres til å be til Gud om åndelig kommunion. På grunn av korona-epidemien har Den katolske kirke i Norge fritatt alle troende fra for påskeplikten.

 

* Hvert av punktene på programmet har en link som du kan trykke på for å få tilgang til videoene når disse sendes. Du trenger ikke å ha en egen Facebookside eller YouTube kanal for å se videoene. Du kan følge alle sendingene selv om du ikke tilhører menigheten. 

 

Her følger det digitale sendeprogrammet:

Mandag – til lørdag:

11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

12.00 Rosenkrans fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via menighetens YouTube-kanal og St. Rita radio.

Mandager:

17.30 Vesper fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal. 

Tirsdager:

1730 Sakramentstilbedelse fra Vår Frue menighet i Ålesund.Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Onsdager: 

17.30 Vesper fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Torsdager:

1730 Sakramentstilbedelse fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Fredager:

17.30 Vesper fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

18.00: Messe på tagalog fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

19.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Lørdager:

19.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal.

12.30 Familiemesse fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal. 

Søndager:

08.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Høymesse på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes fra forsiden til katolsk.noKatolsk.no´s  Facebook-side og Youtube-kanal.

Kl. 11.00 Høymesse på norsk fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

12.30 Messe på spansk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

13.00 Familiemesse fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Siste søndag i måneden:

Messe på kaldeisk klokken 14.00 fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

  

Kirkene holder åpent for alle troende såfremt lokale helsemyndigheter tillater det. Kontakt din lokale menighet for mer informasjon

 

Her finner du veiledning til åndelig kommunion: 

 

Be for de syke, sårbare blant oss og våre oppofrende helsearbeidere!

Koronabønn.jpeg