Kirken og skolens mann

Saken ble først trykket i St. Olav kirkeblad 3-2020  

Gjermund Høgh: – På lærerskolens fane stod mottoet: Følg kallet. De fleste i mitt kull opplevde dette.

IMG_8873.jpeg

KIRKEN OG SKOLENS MANN: For Gjermund Høgh har Den katolske kirke og den katolske skolen vært to av livets pillarer helt siden han selv trådte sine barnesko på St. Paul skole i Bergen. Foto: Kathrine Låver 

 

 

Gjermund Andreas Høgh ble døpt i kapellet på Florida, Bergen, 19. mars 1947. Han avsluttet sin yrkeskarrière som katolsk skoleråd med kontor i St. Paul gymnas’ lokaler samme sted. 

 

 – Hvordan føles det?  

– Det kommer gode folk bak meg, så det føles riktig. Ringen kan sies å være sluttet. Jeg ble båret inn. Med tiden kan de bære meg ut! Men det har ingen hast, bedyrer den muntre bergenser.  

Som barn gikk Gjermund selv på St. Paul skole, en typisk «menighetsskole».  

– Kan du beskrive miljøet der?  

– Skolen hadde 60 – 70 elever fordelt på 7 årstrinn i 3 klasserom. Det var ingen offentlige tilskudd, så vi sparte på alt. Var manglene for store, ble det oftest søstrene som tro til. 

De fleste elevene var katolikker, og trykket var stort for å velge «sin egen skole», sier Gjermund 

Han minnes at St. Paul menighet var en liten, men sammensatt menighetdet var store sosiale og kulturelle forskjeller, og sårene etter en splittende krig var fortsatt derAlle lærerne ved skolen var franciskussøstre fra Nederland, supplert av prester i religionstimene. 

– «Alle kjente alle» og hverandres historier. Nær 20 prosent av menigheten besto av ordenssøstre. Kirkeåret og skoleåret var tilknyttet hverandre og satte skolens rytme, sier Gjermund og forteller at skolen på mange måter var menighetens lim.  

– Hverken menighet eller skole var noen idyll, men jeg – og de fleste – hadde det godt.  

– Du var aktiv i menighetsarbeidet i ung alder og ministrerte blant annet ved den første nordiske bispekonferansen på Marias Minde i mai 1960. Hva gav det katolske ungdomsarbeidet deg?  

– Et ståsted og en identitet. 

 

Fulgte kallet 

Gjermund tok lærerutdannelse i Kristiansand, var ferdig i 1969 og ble umiddelbart ansatt ved St. Paul skole.  

– Er lærergjerningen ditt kall? 

– På lærerskolens fane stod mottoet: «Følg kallet». De fleste i mitt kull opplevde dette. På slutten av studiet fikk jeg et brev med forespørsel fra daværende rektor sr. Rita. Jeg – som trodde jeg skulle til Nord-Norge og avhjelpe lærermangelen – takket ja og reiste hjem til Bergen og min barndoms skole, forteller han. 

I 1978 ble Gjermund rektor ved St. Paul skole. Der arbeidet han, med et par års unntak, frem til 2009. I denne perioden ble skolens nye lokaler bygget, tatt i bruk og antall elever økte sterkt.  

– Er det riktig å beskrive St. Paul skole som ditt livsverk?   

– Tja, sammen med andres bidrag. Og en bygning i seg selv er ikke det viktigste, men de mennesker, den aktivitet og det miljø den fylles med. 

– Den norske offentlige skolen er god. Hvorfor trenger vi et katolsk alternativ?  

– Den norske skole er god, og vi kan ikke være dårligere. Det følger av kanonisk lov 806 § 2. La meg legge til at et fritt samfunn krever åndsfrihet – ikke minst frihet til å ta ansvar for egne barns oppdragelse, sier Gjermund bestemt, og viser til både Verdenserklæringen om menneskerettigheterartikkel 26.3 og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, artikkel 13 

– Den offentlige norske skole var Statskirkens domene. I dag får hverken Den norske kirke eller andre kirkesamfunn hjelp av offentlige skoler. Barns oppvekst preges stadig mindre av møter med Det glade budskap og kristne verdier. Det gjør den katolske skolen noe med, der har vi vårt oppdrag, vår misjon.  

 

Gymnas i Oslo 

I 2009 ble Gjermund skoleråd i Oslo katolske bispedømme. 1. juli 2020 ble han pensjonist.  

– Hva er du mest stolt over å ha oppnådd? 

– Å ha deltatt i overgangen fra en avgrenset menighetsskole, til at vi er et utadvendt og anerkjent skoleslag, som er viktig for mange. 

– Hva gleder du deg til å gjøre nå, som du ikke har rukket som travelt opptatt lærer, rektor og skoleråd?  

– Jeg fikk ny hofte 6. august.  Jeg skal få bedre orden på fysikkenog så blir det vel noen fisketurer. Noen skoleoppgaver har jeg fått beholde; de skal selvsagt utføres. 

– Du har alltid hatt ambisjoner på vegne av Kirken og den katolske skolen i Norge. Hva vil du utfordre dine etterfølgere til å ta tak i 

– Bygg på det som er rett og faglig sterktog sett dere langsiktige målHvorfor ikke ha et katolsk gymnas i Oslo om 10 – 15 år? 

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

  

Biografi: Gjermund Andreas Høgh    

 • Født: 03.03.1947 Bergen 
 • Familie: Gift med Elisabeth, født Fiala – elev fra St. Sunniva. Deres datter og mann har Line, som begynte i 1. på St. Paul i år, og Erik som følger om to år.  
 • Utdannelse: Lærerskolen (Lærerprøva) i 1969. Cand.mag. (samfunnsfag, skoleledelse, mediekunnkap, økonomi) i 1991.  
 • Karrière
  • 1969 – 1975: lærer på St. Paul 
  • 1975 – 1977: bestyrer på Mariaholm  
  • 1978 – 2009: rektor på St. Paul  
  • 1986 – 1987: fungerende generalsekretær i Caritas Norge (eneste ansatte ved tiltredelsen)  
  • 1999 – 2020: medlem av European Committee for Catholic Education (CEEC.be) 
  • 2009 – 2020: Oslo katolske bispedømmes skoleråd
  • Æresmedlem i UNKF (nå NUK) i 1996. Friskoleprisen (KFF) i 2018. 

 

Les også:

 

St.OlavIII2020.jpeg

Få St. Olav kirkeblad i postkassen

St. Olav kirkeblad kan du lese gratis og digitalt på katolsk.no, bare klikk her. 

Du kan også tegne gratis abonnement på papirutgaven ved å fylle ut dette skjemaet. 

St. Olav kommer i fire utgaver av ca. 100 sider pr. år.