R.I.P: Vår kjære søster Maria Albina Henningsen

Vår kjære søster Maria Albina (Ingeborg) Henningsen født 11. november 1916 i København, døde 11. november 2020 i Tromsø etter 80 års klosterliv. 

 

Vi lyser fred over søster M. Albinas minne og ber om forbønn for vår avdøde medsøster.

Requiem feires i Vår Frue katolske domkirke i Tromsø, 19. november 2020 kl. 11.00, deretter jordfestelse på den katolske kirkegård i Tromsø.

 

«Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt.

Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut,

slik Gud kjenner meg fullt ut». (1 Kor 13,12)

R.I.P

 

St. Elisabethsøstrene Den norske provins

Munkerudveien 52, 1165 Oslo