• Tiltaksnivå A, særlig høyt tiltaksnivå: Ulvik
  • Tiltaksnivå B, høyt tiltaksnivå: Eidfjord, Voss
  • Tiltaksnivå C, ganske høyt tiltaksnivå: Bergen, Kvam
  • Tiltaksnivå D, noe høyt tiltaksnivå: Alver, Askøy, Austrheim, Bjørnafjorden, Fredrikstad, Hvaler, Osterøy, Samnanger Ullensvang, Vaksdal, Øygarden. 

Kirkene er stengt i samtlige kommuner med unntak for begravelser og bisettelser. Følg med på menighetens lokale nettside.