Regjeringens nye smittevernstiltak

 

 • På grunn av en sterk økning i antall korona-syke innfører regjeringen nye smittevernsregler. De nasjonale anbefalingene og reglene følger under. For lokale regler og anbefalinger, besøk din hjemkommunes nettside.

 • For å sjekke konsekvensene for din menighet, besøk din menighets lokale nettside. Du finner dem i oversikten her: katolsk.no/organisasjon/norge/menigheter 

  

 

Smittevernsregler for alle menigheter


Regjeringen varslet søndag 3. januar nye og innskjerpende smittevernstiltak som gjelder hele landet. De gjelder i to uker, til mandag 18. januar 2021. 

 

Maksgrensen for antall personer som kan samles på innendørsarrangementer, reduseres til 10 personer der det ikke er faste sitteplasser. Maksgrensen gjelder hele landet, men enkelte kommuner, blant annet i og rundt de store byene, kan ha enda strengere lokale tiltak. 

 • I begravelser kan det samles inntil 50 personer
 • Utendørsgudstjenester kan holdes som før
 • Reglene for kirkevandringer oppheves

 

Annet
 • Vi minner om påbudet i Oslo om å bruke munnbind på offentlig sted der det ikke kan holdes 1 meters avstand. Kirkerommet er definert som offentlig sted.

 

Følg med på kunngjøringer fra din lokale menighet: katolsk.no/organisasjon/norge/menigheter

 

Fra mandag 4. januar gjelder disse smittevernsreglene for messer med opptil 10 deltagere

 • Meld deg på messen! Menighetene må føre navnelister på deltagere pga. mulighet for smittesporing. Du kan melde deg på messer her: billett.katolsk.no
 • Hold avstand! Det skal være minst én meter avstand mellom deg og andre troende.
 • Vask godt! Pass på håndvask/desinfeksjon før og etter messefeiringen. Menigheten skal dessuten rengjøre kirkebenker og andre berøringsflater etter hver messe.

 

For oppdatert koronainformasjon, besøk Folkehelseinstituttets nettside

  

Regjeringens anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

 

Nye regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre.

 • om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå".
 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.
 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.

 

Kan du ikke feire messe? Her finner du veiledning til åndelig kommunion

 

056f483d-df8d-4dc8-9821-c25c2ae3c7dd.jpg