Vatikanet presiserer pavens uttalelser om ekteskap og borgerlig partnerskap

 

NTB_AC2dlibBeiE.jpg

BÅDE OG: Vatikanet presiserer at pave Frans fastholder Kirkens lære om ekteskapet og bekrefter samtidig at han som støtter former for borgerlig partnerskap, blant annet mellom homofile. Foto: REUTERS/Yara Nardi

 

 

Vatikanets Statssekretatiatet ved statssekretær kardinal Pietro Parolin har sendt ut en presisering av pavens uttalelser om ekteskap og borgerlig partnerskap i den prisbelønnede dokumentaren «Francesco».

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Filmen hadde premiere onsdag 21. oktober og pavens støtte til borgerlig partnerskap førte til internasjonal debatt. Vatikanets presisering sier at pave Frans’ på den ene side fastholder den tradisjonelle katolske lære om at ekteskap er mellom en mann og en kvinne og på den annen side tar til orde for trygge juridiske rammer om forskjellige former for partnerskap.

Statssekretær kardinal Pietro Parolins presisering ble sendt ut fredag 30. oktober til Kirkens biskoper. Som pavens nærmeste medarbeider er Parolin ansvarlig for ledelsen av pavens sentrale sekretariat, for koordineringen av kurien samt for det vatikanske diplomatiet. 

 

 

Presisering av pavens uttalelser

 

Den siste tiden har noen uttalelser i regissør Evgeny Afineevskys dokumentar «Francesco» skapt reaksjoner og en rekke tolkninger. Her bringer vi videre noen punkter som vi håper kan være nyttige for deg når du skal hjelpe folk til å forstå hva Den hellige far faktisk sa.

 

I et intervju for mer enn et år siden, svarte pave Frans på to separate spørsmål på to forskjellige tidspunkter. Svarene er blitt redigert og publisert som et sammenhengende svar, uten å bli plassert i deres riktige sammenheng, og det har avstedkommet forvirring.

I det første svaret viste Den hellige far til det pastorale ansvar man har for at homofile sønner eller døtre ikke må lide under diskriminering i deres egne familier. Det er dette disse ordene refererer til: «Homofile har rett til å være en del av en familie. Du kan ikke kaste noen ut av familien eller gjøre livet umulig å leve bare på grunn av hans eller hennes legning.»  

 

Det følgende avsnittet fra den apostoliske formaning Amoris laetitia som ble utsendt etter synoden om familien, kan kaste lys over pavens formuleringer: «I løpet av synoden har vi diskutert situasjonen for familier med medlemmer som tiltrekkes av det samme kjønn, noe som ikke er enkelt hverken for foreldre eller barn. Vi vil gjerne fortelle alle som kjenner seg igjen i dette, at alle personer, uavhengig av seksuell legning, bør respekteres for den de er og behandles med omsorg, idet man nøye må unngå ‘enhver form for urettferdig diskriminering’, spesielt enhver form for aggresjon og vold. Familier med homofile medlemmer må gis pastoral veiledning på en respektfull måte, slik at de som viser seg å være homofile kan motta den hjelp de behøver for å forstå og utføre Guds vilje i deres liv.» (§ 250). 

 

Senere i intervjuet ble paven spurt om forslaget til en ny lov om likekjønnet ekteskap i Argentina for ti år siden, da han var erkebiskop av Buenos Aires og motstander av loven. Pave Frans sa at det «går ikke an å snakke om ekteskap for homofile», og han la til at han nettopp i denne sammenhengen hadde talt om de homofiles rett til å bli beskyttet av loven: «Det vi har behov for er en lov om borgerlig partnerskap, slik at de er juridisk dekket. Det forsvarte jeg.»

 

Den hellige far sa dette i et intervju gitt i 2014: «Ekteskap er for en mann og en kvinne. Sekulære stater ønsker å innføre borgerlig partnerskap for å regulere forskjellige former for samboerskap. Ønsket drives frem av et behov for å regulere økonomiske forhold mellom de samboende, slik at de for eksempel får nødvendig medisinsk behandling. Det dreier seg om avtaler som regulerer mange måter å leve sammen på – så mange at jeg ikke kan nevne alle. Vi må se på den enkelte type og evaluere dem hver for seg.»

 

Det er dermed klart at pave Frans refererte til bestemte former for statlige ordninger, og slett ikke til Kirkens lære, som er blitt stadfestet så mange ganger opp gjennom årene.  

 

 

Les mer