ADVENTSAKSJONEN 2020: Ditt bidrag kan bekjempe sult og sikre mer stabil matsikkerhet på Mali

DITT BIDRAG HJELPER!

ADVENTSASKJONEN 2020: Årets adventsaksjon går til å bekjempe sult på Mali.

 

Adventstiden gir oss muligheten til å gå i oss selv, faste, be og handle. Adventsaksjonen kan være en måte å handle. Ditt bidrag kan være med på å bekjempe sult for 54.000 barn og voksne på Mali. 

 

Tekst: Veronica Refvem Bongard
Foto: Norges unge katolikker

 

Da var desember og Adventsaksjonen er i gang! Adventsaksjonen er Norges Unge Katolikker årlige solidaritetsaksjon der de innsamlede midlene går til ett av Caritas sine prosjekter. I år har Norges Unge Katolikker valgt å sette fokus på matsikkerhet i Mali. Å ha nok tilgang til mat, trygg mat og næringsrik mat er en grunnleggende menneskerett som er del av FNs bærekrafts mål nr. 2: Å utrydde sult innen 2030. I en tid der antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom øker som følge av korona, vil årets aksjon jobbe for å bekjempe sult og sikre mer stabil matsikkerhet til 54 000 barn og voksne i Mali.

 

STØTT ADVENTSAKSJONEN 

Gi ditt bidrag til følgende:

Bankkonto: 3000.16.91410
Eller Vipps til: 93083

 

Klimasmarte dyrkningsmetoder 

Prosjektet gir sårbare bondefamilier opplæring i klimasmarte dyrkningsmetoder for å øke avlinger og produktivitet. Samtidig får de støtte til å nå markeder og mulighet til å bygge seg opp egenkapital gjennom spare- og lånegrupper. 

2020 ble et annerledes år på bakgrunn av Covid-19. Pandemien har virket inn på samfunnsstrukturer så vel som markedsstrukturer. I en forlengelse av og som en konsekvens av dette vil mennesker som allerede har det vanskelig utsettes for ytterligere risiko, uforutsigbarhet og nød.

 

En måte å handle på 

Adventstiden gir oss muligheten til å gå i oss selv, faste, be og handle. Pave Johannes Paul II sa en gang at for å være «et helt menneske» måtte man ikke bare leve, be og reflektere, men også handle. Frans av Assisi fokuserte på løsninger og muligheter. 

Adventsaksjonen kan være en måte å handle på. 

La oss med det gå inn i adventstiden med et fokus på muligheter fremfor begrensninger og la oss ta del i et større prosjekt om å hjelpe hverandre og vise nestekjærlighet.

 

Følg adventsaksjonen i sosiale medier

I fjor så du barn og ungdommer med bøsser både i gågaten i sentrum, på kirkekaffen og kanskje til og med på døren din? I år vil du i større grad finne oss på sosiale medier for å kunne nå ut til deg og dine. Følg gjerne vår kalender på vår Facebook-side! Vi håper du lar deg engasjere; like og dele videre, spre informasjonen om Mali og aksjonen til andre.

 

 

Her er bilder fra fjorårets aksjon, håper det kan varme og engasjere!

Adventsaksjonen 2019_2.jpeg

FISK FOR FREMTIDEN: Fjorårets aksjon gitt til yrkesopplæring for ungdommer i Colombia. Lokallagene brukte mange kreative måter å samle inn bidragene.

 

Adventsaksjonen 2019.jpeg 
INNSAMLING: I fjor ble det samlet inn litt over en halv million kroner. Ditt bidrag kan være med på å bekjempe sult. 

 

Mål for Adventaksjonen 2020:

Programmet vil gi 54 000 barn og voksne tilgang til mat og inntekt. Dette gjør vi gjennom følgende tiltak:

 

Opplæring i klimasmart landbruk

Familiene vil lære om nye eller glemte tradisjonelle metoder for hvordan de kan produsere mat, og de får tilgang til nye plantesorter som er mer tilpasset dagens nye klima. Familiene får også opplæring i hvordan de kan dekke jorden mer effektivt med halm- og planterester. Denne formen for jordbruk øker jordas evne til å lagre vann. Bedre gjødsling er også viktig for å få større avling.

 

Frøbanker

Frøbanker lagrer og låner ut frø til medlemmene av banken. Dersom krisen inntreffer og en tørke eller flom ødelegger familiens land, sikrer banken tilgang til frø. Familiene kan også ta ut frø fra banken og selge dem når priser er høyere og de får mer inntekt. Dette betyr også at familiene ikke er avhengig av dyrere frø fra kommersielle frøselskaper. Frøbankene kan forbedre lokale plantesorter og finne de som er best tilpasset de lokale klimatiske forholdene.

 

Sikre småbønder tilgang til markeder

Bønder og familier organiseres i kooperativer slik at de får bedre tilgang på lokale og nasjonale markeder. De får oppdatert informasjon om prisen på produktene sine, støtte til å reise på markedsdager, bedre tilgang på kreditt og landbruksteknisk opplæring og oppfølging.

 

Opprette spare- og lånegrupper for kreditt og investering

Det opprettes grupper på 15-20 personer som møtes hver uke for å spare penger. Hvert enkelt medlem bestemmer seg for hvor mye hun/han har mulighet til å sette til side. Medlemmene får også undervisning om hvordan en familie kan starte små, inntektsbringende aktiviteter. Tanken bak spare- og lånegruppene er at medlemmene i gruppen skal kunne ta opp lån for å starte en butikk eller en annen aktivitet som gir inntekt.

 

Opplæring i godt husdyrforhold for ku, sau og geit

Familien vil lære metoder for hvordan de kan få et mer effektivt husdyrhold.

 

Les mer om adventsaksjonen: 

 

Skjermbilde 2020-12-11 kl. 11.42.13.png