Digitalt messeprogram for julehøytiden

Delta i messefeiringen på nett.

Skjermbilde 2020-11-13 kl. 21.01.37.png

ÅNDELIG KOMMUNIONKatolikker og andre kristne som av én eller annen grunn ikke kan motta kommunionen, oppfordres til å be til Gud om åndelig kommunion. Det kan du gjøre ved å delta i messefeiringen på nett.

 

Hver dag direktesendes messefeiringen slik at du kan delta hjemmefra.

 

På grunn av en sterk økning i antall korona-syke innfører regjeringen strengere smittevernstiltak. I noen kommuner er det nå innført forbud mot alle innendørs arrangementer. Det betyr at det flere steder ikke kan feires offentlige messer eller andre seremonier. Det er også svært begrenset for hvor mange som kan delta i de kommunene som fortsatt kan tilby messefeiring med deltagere.

Du kan allikevel delta i messefeiringen på nett og husk at messeofferet fortsatt bæres frem i våre kirker – i Norge og verden over. Katolikker og andre kristne som av én eller annen grunn ikke kan motta kommunionen, oppfordres til å be til Gud om åndelig kommunion. På grunn av korona-epidemien har Den katolske kirke i Norge fritatt alle troende fra for påskeplikten.

 

* Hvert av punktene på programmet har en link som du kan trykke på for å få tilgang til videoene når disse sendes. Du trenger ikke å ha en egen Facebookside eller YouTube kanal for å se videoene. Du kan følge alle sendingene selv om du ikke tilhører menigheten.  

 

Her følger det digitale sendeprogrammet for julehøytiden:

22. DESEMBER

Kl. 19.30 Festival of Nine Lessons & Carols – Konsert med St. Olav domkor. Direktesendes på katolsk.no og Katolsk.no´s  Facebook-side.

KL. 19.30 Vesper med Lunden kloster. Direktesendes på St. Rita Radio.

 

23. DESEMBER:

KL. 19.30 Vesper med Lunden kloster. Direktesendes på St. Rita Radio.

 

JULAFTEN 24/12

Kl. 13.00 Messe på tagalog fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 13.00 Familiemesse fra St. Paul menighet i Bergen. Direktesendes på menighetens YouTube-kanal.

Kl. 15.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 15.00 Barnemesse på norsk fra St. Ansgar menighet i Kristiansand. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 16.00 Familiemesse fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 18.00 Messe på vietnamesisk fra St. Ansgar menighet i Kristiansand. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 19.30 Midnattsmesse ved pave Frans fra Peterskirken i Roma. Direktesendes fra forsiden til katolsk.no.

Kl. 22.00 Pontifikalmesse ved biskop Bernt I. Eidsvig fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes fra forsiden til katolsk.noKatolsk.no´s  Facebook-side og Youtube-kanal.

Kl. 22.00 Midnattsmesse fra St. Ansgar menighet i Kristiansand. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 23.00 Julenattsmesse fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 23.00 Julenattmesse fra St. Paul menighet i Bergen. Direktesendes på menighetens YouTube-kanal.

 

1. JULEDAG 25/12

Kl. 09.00 Messe på polsk St. Ansgar menighet i Kristiansand. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 09.30 Messe på engelsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Pontifikalmesse ved biskop Bernt I. Eidsvig fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes fra forsiden til katolsk.noKatolsk.no´s  Facebook-side og Youtube-kanal.

Kl. 11.00 Høymesse fra St. Ansgar menighet i Kristiansand. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 11.00 Høymesse fra St. Paul menighet i Bergen. Direktesendes på menighetens YouTube-kanal.

Kl. 11.00 Høymesse fra Vår Frue kirke i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 12.00 Pavens Urbi et Orbi. Direktesendes fra forsiden til katolsk.no.

Kl. 12.30 Messe på spansk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 13.00 Messe på vietnamesisk St. Ansgar menighet i Kristiansand. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 14.30 Messe på litauisk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

 

2. JULEDAG 26/12

Kl. 09.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 12.00 Messe fra Vår Frue kirke i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 12.30 Rosenkrans fra Vår Frue kirke i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 13.00 Messe på kaldeisk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

 

SØNDAG 27/12

Kl. 08.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 09.30 Messe på engelsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Høymesse fra Vår Frue kirke i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 12.30 Messe på spansk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

 

MANDAG 28. DESEMBER

11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 18.00 Messe fra Vår Frue kirke i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

 

TIRSDAG 29. DESEMBER

11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 18.00 Messe fra Vår Frue kirke i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

 

ONSDAG 30. DESEMBER

11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 18.00 Messe fra Vår Frue kirke i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

 

NYTTÅRSAFTEN 31/12

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 15.00 Rosenkrans på tagalog fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 16.00 Takksigelsesmesse på tagalog fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 18.00 Takksigelsesmesse fra Vår Frue kirke i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

 

1. JANUAR 2021

Kl. 09.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Høymesse på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Høymesse fra St. Paul kirke i Bergen. Direktesendes på menighetens YouTube-kanal.

Kl. 13.00 Messe på tagalog fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 14.30 Messe på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 18.00 Høymesse fra Vår Frue kirke i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

 

3. JANUAR 2021

Kl. 08.00Messe på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 09.30 Messe på engelsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Høymesse på norsk. Direktesendes fra forsiden til katolsk.noKatolsk.no´s  Facebook-side og Youtube-kanal.

Kl. 11.00 Høymesse fra St. Paul kirke i Bergen. Direktesendes på menighetens YouTube-kanal.

 Kl. 12.30 Messe på spansk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

 

HVERDAGER + LØRDAG:

Kl. 10.30 Rosenkrans på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

 

6. JANUAR- HERRENS ÅPENBARING

Kl. 11.00 Høymesse på norsk. Direktesendes fra forsiden til katolsk.noKatolsk.no´s  Facebook-side og Youtube-kanal. 

 

Kirkene holder åpent for alle troende såfremt lokale helsemyndigheter tillater det. Kontakt din lokale menighet for mer informasjon

 

Her finner du veiledning til åndelig kommunion: 

 

Be for de syke, sårbare blant oss og våre oppofrende helsearbeidere!

Koronabønn.jpeg