Klarer du å løse denne julequizen?

2020 er snart omme. Her har du 39 spørsmål du kan bryne deg på i romjulen.

 

Tar du utfordringen?

the-adoration-of-the-magi-jacob-jordaens.jpg

 

BIBELSK JUL

1) Ifølge Matteus, hvor mange generasjoner er det mellom Abraham og Messias?

a) 42
b) 108
c) 283

2) Hvor mange kvinner nevner Matteus i Jesu ættetavle – foruten Maria, hans mor?

a) ingen
b) fire
c) tolv

 

3) Marias slektning Elisabet var allerede langt på vei med sin sønn Johannes da Maria ble med barn ved Den hellige ånd. Da Maria fikk dette forkynt av engelen, forteller Lukas, «skyndte» hun seg «opp i fjellbygdene» for å besøke henne. Hvor lenge ble den nygravide Maria hos Elisabet?

a) tre dager
b) tre uker
c) tre måneder

 

4) Da en engel viste seg for Johannes døperens far Sakarja og fortalte at hans kone skulle bli med barn, selv om hun var «langt opp i årene», reagerte han først med vantro. «Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord», responderte engelen. Etter ni måneder kunne Sakarja endelig bryte ut i en lovsang (Luk 1,68-79) som Kirken jevnlig istemmer. Når?

a) i alle messer
b) i hver laudes
c) i hver dåp

GiottoćBirth of Christ.jpg5) Lukas’ to første kapitler inneholder hele tre såkalte cantica maiora, nytestamentlige bibelske salmer. Sakarjas lovsang er allerede nevnt. Hvilke to andre cantica maiora er det snakk om?

a) Marias og Simeons lovsang
b) Marias og Elisabeths lovsang
c) Marias og Josefs lovsang

 

6) Hvordan lyder første vers av Marias lovsang – den hun utbrøt da barnet i Elisabeths mage sparket av fryd – på latin?

a) Magnificat Dominum anima mea
b) Magnificat anima mea Dominum 
c) Magnificat anima Dominum mea

 

7) Lukas forteller at den unge Maria var «lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt». Hvor kom egentlig Josefs familie fra?

a) Nasaret
b) Kapernaum
c) Betlehem

 

8) Siden keiser Augustus beordret at «hele verden skulle innskrives i manntall», måtte den høygravide Maria og hennes Josef reise til Betlehem for å registrere seg. Der fødte Maria Jesus, sin «førstefødte» og «la ham i en krybbe». Hvilke dyr bevitnet Frelserens fødsel, ifølge Matteus?

a) Ingen dyr nevnes
b) Okse og asen
c) En fåreflokk

 

9) Hvem fortalte Josef – ifølge Matteus – at barnet som ble født, skulle hete Jesus?

a) en engel
b) Maria
c) Sakarja

 

10) Hvor gammel var Jesus da han ble omskåret?

a) som kristen ble han ikke omskåret
b) åtte dager
c) det nevnes ikke

11) «Da renselsestiden som Moseloven påla dem, var forbi», leser vi i Lukas 32, «tok de ham med opp til Jerusalem for å bære ham fram for Herren». Hvor lang var denne renselsestiden etter fødselen?

a) 40 dager
b) 120 dager
c) 6 måneder

 

christmas-1863837_1280.png

 

12) Og hvor lang var reisen fra Betlehem til Jerusalem?

a) ca. 5 km
b) ca. 50 km
c) ca. 150 km

 

13) I tempelet trer det frem en enke og profetinne, datter av Fanuel og av Asjers stamme, som «lovpriste Gud» og «fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem». Hva het denne kvinnen, som aldri forlot tempelet?
a) Tamara
b) Rut
c) Anna

14) På jakt etter Jesusbarnet var vismennene fra Østen innom Jerusalem og forhørte seg med kong Herodes om hvor barnet kunne være. De spurte: «Hvor er ___________ som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Hva kalte de barnet – en tittel som provoserte kongen så sterkt at han ville drepe den nyfødte?

a) Messias
b Guds sønn
c) jødenes konge

 

15) Hvem var det som fortalte kong Herodes at Messias, i henhold til et gammeltestamentlig profeti (Mi 5,2), skulle fødes i Betlehem?

a) de jødiske overprestene og skriftlærde
b) en engel
c) de tre vise menn

16) De tre stjernetyderne fra Østerland bar med seg gaver til Jesusbarnet: gull, røkelse og myrra. Hva er egentlig myrra?

a) blomsterstøv fra en flerårig urt i artsfamilien zingiberaceae
b) tørket kvae fra et tre i balsamfamilien
c) bark fra det eviggrønne treet myrioceae zeylanicum

 

17) Gull er et av de første metallene som ble bearbeidet av mennesker. Historikerne mener at det var egypterne og sumererne som oppdaget det edle grunnstoffet for omtrent 7000 år siden. I det periodiske system ha gull fått forkortelsen Au. Hva står dette for?

The_Adoration_of_the_Magi_(Matthias_Stom)_-_Nationalmuseum_-_18796.jpga) det greske aureka, som betyr «jeg fant!»
b) det latinske artificus umbelia, som betyr «kongelig gave»
c) det latinske aurum, som betyr «skinnende morgengry»

 

18) Hvor i Bibelen nevnes røkelse første gang?

a) ifm. Guds tale til Moses på Sinai-fjellet, om helligdommen Israelsfolket skulle reise
b) i Ordspråkene: «Olje og røkelse gleder hjertet, godt vennskap styrker sjelen»
c) først ifm. vismennenes besøk til Jesusbarnet for å hylle ham (røkelse var forbudt i tempelkulten)

 

19) Maria, Josef og Jesus flyktet til Egypt da de fikk høre at Herodes ville drepe barnet. Hvordan kom de seg dit?

a) De gikk i flokk gjennom ørkenen sammen med andre flyktninger fra Betlehem
b) Maria og Jesusbarnet red på et esel, Josef gikk ved siden av dem
c) Det nevnes ikke

20) Et av Messias-profetiene står i Hos 11,1: «… fra Egypt kalte jeg __________.» Fyll ut det som mangler.

a) han som rider på et esel
b) min sønn
c) han som skal frelse verden

 

SANGENS JUL

21) Alf Prøysen skrev tekst til den høyt elskede «Julekveldsvisa». Skrev han også melodien?

a) ja
b) nei
c) deler av den

 

22) Hvem har skrevet juleslageren «Hei, hå, nå er det jul igjen»?

a) Per Asplin
b) Alf Prøysen
c) Rune Larsen

 

23) Hvilken ukedag er det vi "skyller vårt tøy"?

a) tirsdag
b) onsdag
c) torsdag

 

24) «Snømannen Kalle» var «grei og god som gull», heter det i den norske oversettelsen av juleslageren «Frosty the Snowman» fra 1950. Hvordan lyder det når Kalle går?

a) trampedi tramp tramp
b) virveli virr virr
c) dumpedi dump dump

 

25) Hvilken julemat nyter musene i «Musevisa»?

Musevisa.jpega) en potet, et karamellpapir, en fleskebit
b) en nøtt, et dropspapir, en fleskebit
c) en nøtt, et fleskepapir, en karamell

 

26) Kva betyr ordet noel, som i den engelske juleklassikeren «Noel, Noel, / Born is the King of Israel»?

a) fødsel
b) godt nytt
c) hellig

27) Hvem skrev teksten til den vakre julesalmen «Det kimer nå til julefest»?

a) J.S.F. Grundtvig
b) Thomas Aquinas
c) Søren Kierkegaard

28) En av våre kjente og kjære julesanger gjenforteller hele juleevangeliet. Hvilken?

a) Deilig er den himmel blå
b) Et barn er født i Betlehem
c) Her kommer dine arme små

 

29) Jakob Sandes juleklassiker «Det lyser i stille grender» er en av flere vakre, nynorske julesanger. Hvem er det de «tusunde barnehender» «glade med song dei helsar»?

a) Messias i himmelborg
b) sin broder i himmelhall
c) Guds son i den ringe stall

 

30) Også «Kling no, klokka» av Elias Blix er en nynorsk juleklassiker. Fra hvor mange tårn skal klokka «klinga», «ringa» og «lokka», mener Blix?

a) tusind
b) myriadar
c) einkvar

31) Hvilken av disse julesangene er eldst?

a) Deilig er jorden
b) Jeg synger julekvad
c) En rose et utsprungen

32) Fullfør denne setningen: «Vi klapper i hendene, vi synger og vi ler ...»

a) Så glad er vi, så glad er vi
b) Så glade, vi, så glade, vi
c) Så gladerlig, så gladerlig (og noen synger «så glad er vi»)

 

33) Hvem har egentlig skrevet teksten til «På låven sitter nissen»?

a) Margrete Munthe
b) Alf Prøysen
c) H.C. Andersen

 

34) Hvilken av disse julesangene ble i sin tid forbudt?

a) Away in a Manger
b) O helga natt
c) Jul, jul, strålande jul

 

Julesanger.jpg

 

35) «Jeg er så glad hver julekveld» hadde opprinnelig en annen tittel. Hvilken?

a) Barnas julesang
b) Smaapigernes julesang
c) Familiens julesang

 

36) I vår katolske salmebok LOV HERREN står en julesalme skrevet av Martin Luther. Hvilken?

a) Det hev ei rose sprunge
b) Et lite barn så lystelig
c) Du være lovet, Jesus Krist

 

37) «Adeste fideles laeti triumphantes, venite, venite in Bethlehem», jubler vi i juletiden. Fullfør dette første verset.

a) Natum videte Regem angelorum.
b) Deum infantem, pannis involutum.
c) sic nos amantem quis non redamaret

 

38) I siste verset av «Det kimer nu til julefest» inviterer vi Jesus til å være vår spesielle gjest. Hvilken type gjest?

a) hedersgjest
b) hyttegjest
c) middagsgjest

 

39) Hvilken elsket julesang har Edvard Grieg skrevet en egen, alternativ melodi til?

a) Mitt hjerte alltid vanker
b) Glade jul
c) Du grønne, glitrende tre

 

Hvordan gikk det?

Fasiten finner du under bilde!

Adoration of the Shepherds_Murillo.png 

 

FASIT QUIZ

1. a) 42

2. b) fire

3. c) tre måneder

4. b) i hver laudes

5. a) Marias og Simeons lovsang

6. b) Magnificat anima mea Dominum


7. c) Betlehem

8. a) Ingen dyr nevnes

9. a) en engel

10. b) åtte dager

11. a) 40 dager

12. a) ca. 5 km

13. c) Anna

14.c) jødenes konge

15. a) de jødiske overprestene og skriftlærde

16. b) tørket kvae fra et tre i balsamfamilien


17. c) det latinske aurum, som betyr «skinnende morgengry»

18. a) ifm. Guds tale til Moses på Sinai-fjellet, om helligdommen Israelsfolket skulle reise


19. c) Det nevnes ikke

20. b) min sønn


SANGENS JUL

21. b) nei

22. a) Per Asplin

23. a) tirsdag

24. c) dumpedi dump dump

25. b) en nøtt, et dropspapir, en fleskebit


26. a) fødsel

27. a) J.S.F. Grundtvig

28. b) Et barn er født i Betlehem


29. b) sin broder i himmelhall


30. a) tusind

31. b) Jeg synger julekvad

32. c) Så gladerlig, så gladerlig (og noen synger «så glad er vi»)

33. a) Margrete Munthe

34. b) O helga natt

35. a) Barnas julesang

36. c) Du være lovet, Jesus Krist

37. a) Natum videte Regem angelorum.

38. b) hyttegjest

39. c) Du grønne, glitrende tre