Korona-lesning: Bøker som strekker tanken lenger

  


KristineD.jpegForlagssjef Kristine Dingstad (bildet t.h.) tror mange vil ha godt av å trene sine langlesningsferdigheter etter mye digital kortlesing under pandemien.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

I så måte byr St. Olav forlag på mange muligheter dette halvåret: De leverer bøker som virkelig øver oss i å strekke tanken litt lenger enn neste oppdatering på sosiale medier.

– Dette er en uvant førjulstid for oss alle: Hvilken bok fra forlagets rikholdige liste vil du anbefale på bakgrunn av korona-året 2020?

– Jeg tror flere enn jeg merker at det har blitt veldig mye skjerm og kanskje hopping fra småsnutt til småsnutt i denne tiden. En bok betyr en anledning til å holde på tankene mer enn fem minutter av gangen. Kanskje det er en evne vi trenger å trene opp igjen? Jeg vil anbefale bøker som hjelper oss til å konsentrere oss om det essensielle i vår tro, for eksempel Joseph Ratzingers klassiske «Innføring i kristendommen» eller Brant Pitres #Hvem sier dere at jeg er?», som vi utgav i fjor.

 

Undset x 3

St. Olav forlag satser tungt på vår store katolske forfatter Sigrid Undset med hele tre titler i år.

– Hvorfor fenger Undset igjen? 

– Undset var interessert i mennesker! Hun graver dypt i allmennmenneskelige fenomener og tegner sterke portretter, ikke minst av kvinner. Og så er hun en språklig mester og kan fortelle historier som engasjerer. En venninne av meg er fremdeles irritert over måten Erlend dør på i Kristin Lavransdatter – en trilogi hun leste på gymnaset! Selv slutter jeg aldri å fascineres over Undset: Skjønnlitteraturen hennes åpner seg for meg på nye måter hver gang jeg tar bøkene frem, sier forlagssjefen.  

Hun mener det er naturlig for et katolsk forlag å fokusere særlig på Undsets katolske bøker, herunder konversjonsromanene «Gymnadenia» og «Den brennende busk», som begge er på forlagets høstliste 2020.

– Bøkene er en del av vår norske katolske litterære arv. Dessuten gir de et levende innblikk i det katolske miljøet i Norge for 100 år siden – og norsk historie fra de første tiårene i det 20. århundre, sier Dingstad.

Forlaget har illustrert dette litterære vinduet inn i en bestemt epoke med historiske bilder.

– Jeg vil trekke frem dem som har stilt bilder til disposisjon, noen av dem har også bedrevet detektivvirksjonhet i egne arkiver. I tillegg til Bjekebæk vil jeg særlig nevne søstrene på Katarinahjemmet og St. Josephsøstrene. En stor takk til dem!

 

Katolsk klassiker

Thomas Mertons selvbiografi «Fjellet med de syv trinn» er en annen klassiker som smykker forlagets liste for 2020.

– Hva kan man forvente idet man åpner permene til den bemerkelsesverdige trappistmunkens liv og levnet? 

– Jeg tror leserne vil oppleve Merton forskjellig, ulike sider av ham vil appellere til ulike mennesker. Men alle vil møte en stor stilist og få en litterær leseopplevelse. Anbefalt for dem med god til i romjulen! Merton var født til å skrive, og det var også viktig for ham å gjøre det for å finne form og struktur i eget liv. Jeg håper også at leserne vil oppleve det biskop Erik Varden skriver i sitt fine forord: at hovedpersonen ikke er Merton selv, men Jesus, ham Merton søkte med stor lidenskap og viet sitt liv til.

 

 

Nye bøker på St. Olav forlag

 

Gymnadenia 2.pngSt. Olav forlag presenterer Sigrid Undsets dobbeltroman Gymnadenia og Den brennende busk! Vår store katolske forfatterinne viderefører de religiøse og psykologiske temaene fra sine middelalderromaner, men konteksten er her hennes samtid.

Undset konverterte til katolisismen i november 1924, og Pauls prosess anses å ha klare selvbiografiske trekk. Derfor har det falt seg naturlig å illustrere denne nyutgaven med fotografier fra hennes eget liv og sekulære og kirkelige samtid. Utgaven er dessuten forsiktig språklig oppdatert henimot et konservativt bokmål, og er utstyrt med ordforklaringer.

I Gymnadenia møter vi hovedpersonen Paul Selmer i selvstendighetsåret 1905 og følger ham frem til utbruddet av første verdenskrig, mens han strever med overgangen fra student- til voksenlivet.

Den brennende busk møter vi Paul som ulykkelig gift forretningsmann mens første verdenskrig herjer i Europa. Når han etter en lang erkjennelsesprosess og mye motstand velger å konvertere til Den katolske kirke – et eksotisk fremmedelement i datidens Norge – utfordres han både på det ytre og det indre plan. Dessuten dukker hans første, store kjærlighet opp igjen og kaster ham inn i et sterkt psykologisk drama.

 

 

Den brennende busk 2.png

I likhet med Gymnadenia er også denne delen av dobbeltromanen illustrert med en rekke spennende fotografier fra Sigrid Undsets samtid

Sigrid Undset visste tidlig at hun ville bli forfatter. Hun valgte de største, tyngste og vakreste temaene – og tok i bruk alle de store ordene. I de De Gamle blanke ordene har Undset-kjennerne Tordis Ørjasæter og Kristin Brandtsegg Johansen samlet ord og utdrag fra nobelprisvinnerens brev, essays og romaner for å vise bredden i hennes klokskap og med hvilken kraft og treffsikkerhet hun formulerte sine innsikter.

 

Thomas Merton (1915 – 1968) var en religiøs tenker med bemerkelsesverdig innsikt, en fremtredende forfatter og poet hvis forfatterskap forener en monastisk spiritualitet med et våkent øye for samtidens sosiale og kulturelle spørsmål. Alle disse kvalitetene, samt Mertons uforlignelige evne til å skildre steder, mennesker, tidsånd og bevegelsene i sin egen sjel, er synlige i selvbiografien Fjellet med de syv trinn (The Seven Storey Mountain). Boken ble umiddelbart en klassiker og etablerte forfatterens unike stemme i samtiden – en stemme som ble lyttet til på tvers av landegrenser og i de mest uensartede miljøer. Endelig får vi høre hans alltid aktuelle røst også i norsk oversettelse.

Oversatt av Jeanne Wreden. 

Den brennende busk 2.png

 

SEGL 2020: Knapt noe temaområde er viktigere og vanskeligere å behandle på en troverdig måte enn forholdet mellom Kirken og synagogen, mellom jødedom og kristendom og mellom jøder og kristne. Historisk, teologisk, kulturelt og menneskelig er det så mange tråder å følge – tråder som vikler seg i hverandre på svært uoversiktlig vis. Sammen danner jødisk og kristen historie og tradisjon en vev i mange fasetter, der både skjønnhet og grusomhet, både gulltråder og blodrøde tråder er innvevd. Historien er full av konfliktstoff, men også av dype og nære relasjoner. Først og fremst dreier det seg på mange måter om en familiehistorie. Hele vår kulturs røtter er innvevd i denne familiehistorien. Kjennskapen til den felles veven, på godt og vondt, er stadig like brennende aktuell for å forstå oss selv, og for hvilken kurs vi staker ut for fremtiden. Å lese SEGL 2020 gjør deg klokere!

Katolsk almanakk for 2021 er i salg nå. Inneholder ukesoppslag og liturgiske referanser for hver dag i kirkeåret, gjeldende liturgiske farge, angivelse av tidebønnuker, helgenfester og andre høytider samt dager med kirkeplikt og offisielle flaggdager. Tidsperioden er kirkeåret, fra 1. søndag i advent 2020 til ut kalenderåret 2021.

 

 

Cover_Fjellet.jpg

  

 

Bla i bøkene!

 

SEGL.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katolsk-almanakk-2021-163x300.jpg