R.I.P.: Mette Louise Nygård

Minneord om Mette Louise Nygård (1935 – 2020)

 

Mette Nygård foto.jpeg

Vår allsidige, talentfulle og slagferdige venninne Mette Louise Nygård forlot oss 20. november og etterlater seg et stort tomrom.

 

Mette ble født i Bærum 26. mars 1935, og bodde der i store deler av sitt voksne liv. Hun ble cand.med. i 1960, men avbrøt turnustjenesten for å gå i kloster. Hun hadde konvertert til Den katolske kirke fem år tidligere.

 

Hun tilbrakte syv år hos Medical Missionaries of Mary, en nonneorden som drev sykehus og som også var aktiv på misjonsmarken. Hun arbeidet på sykehus i Irland og Spania og studerte ett år teologi i Roma. En munter beretning om disse innholdsrike, men krevende årene finner vi i den selvbiografiske boken For et nonneliv, som ble begynnelsen på et interessant forfatterskap i flere ulike sjangere. Selv om klosterlivet ikke ble en varig livsform for henne, vakte disse årene hennes interesse for kristen spiritualitet, i særdeleshet innenfor klostertradisjonen. Ikke tilfeldig ble Mette en trofast venn og ressursperson for klostre i inn- og utland.  

 

I 1969 forlot Mette Irland, og fortsatte legegjerningen i Norge. Hun ble spesialist i psykiatri og veileder i psykoterapi. Hun arbeidet ved Lovisenberg sykehus i Oslo og Østmarka sykehus i Trondheim, og hadde mange års erfaring i arbeid med traumatiserte flyktninger ved Psykososialt senter for flyktninger. I forbindelse med krigene på Balkan kom det mange flyktninger til Norge. Her fikk hun bruk for sine store språkkunnskaper og sin forståelse for religiøse minoriteter og bruk av kunst- og uttrykksterapi, i tillegg til samtalene. Hun nedla et stort og viktig arbeid.

 

Den psykoanalytiske tilnærmingen ga rom for hennes litterære interesser, og hun beveget seg inn på upløyd psykologisk mark i Undset-forskningen. I 1980-årene ble hun en aktiv deltager og foredragsholder på Humanistisk Seminar, grunnlagt av Asbjørn Aarnes. Uten å gi avkall på sitt spesialfelt innen medisin, ble hun mer og mer opptatt av emner innen filosofi og kristen spiritualitet. Boken om gamle og nye pilegrimsmål ble en suksess. Så fulgte oversettelser av bl.a. Edith Steins Korsvitenskap og St. Benedikts regel og vita. Et viktig prosjekt var oversettelsen av tre sentrale arbeider av Zygmunt Bauman. Som pensjonist tok Mette en rekke studieemner ved Menighetsfakultetet. I 2018 disputerte hun som eldste doktorand for den filosofiske doktorgrad ved Det teologiske Fakultet, UiO, med en avhandling om Den katolske kirkes forhold til jødene.  Den blir i bearbeidet og oppdatert form utgitt som bok i disse dager med tittelen Vendepunktet – Den katolske kirkes forhold til jødene før og etter Det annet Vatikankonsil.

 

Fred over Mette Louises minne. 

 

Liv Bliksrud, p. Arne Fjeld, Solfrid Kjus, sr. Else-Britt Nilsen, sr. Anne-Lise Strøm

 

Les mer