5 videoer på topp i 2020

Untitled design.png 

VIDEO: Video og direktesendinger ble to enda viktigere kanaler i løpet av 2020.  

 

Direktesendte messer var blant de mest sette videoene i løpet av 2020. Men det var en hendelse på topp. Kan du gjette hvilken?

 

Tekst: Kathrine Låver

 

St. Olav domkirkemenighet i Oslo, samt mange andre menigheter fikk mobilisert seg raskt og tilbød overføring av messen via nett da det først ble begrensninger i antall deltagere og kort tid etter ble alle messer innstilt grunnet koronapandemien.

Menighetene har ut over året tilbudt messefeiring, bønn, andakt m.m. via nett. Disse er noen av de mest sette videoene i løpet av 2020, og spesielt direktesendingene under påske og julehøytiden. Men det var en begivenhet som har toppet listen og den fant sted 3. oktober. Nemlig vigslingen av biskop Erik Varden OCSO til biskop av Trondheim stift. Midt-Norge stift har ikke hatt egen biskop siden 2009 og det var en historisk og storslagen feiring både i Nidarosdomen, hvor ingen katolsk biskop har vært vigslet siden reformasjonen i 1537, og i St. Olav domkirke i Trondheim. På grunn av begrensninger i antall deltagere ble hele feiringen direktesendt sammen med et eget program. 

En annen gladnyhet var ordinasjonen av Oslo katolske bispedømmets prestekandidat Franklyn Fernando som ble ordinert til prest 20. juni. Flere digitale tilbud har blitt innført under pandemien. En av disse er katekeseundervisning på nett for konfirmanter.

 

 

Her er de 5 mest sette videoene i løpet av 2020:

 

  1. Bispevigslingen i Nidarosdomen lørdag 3. oktober:

 

 

2. Biskop Erik Varden feirer sin første messe i St. Olav domkirke i Trondheim som biskop av Trondheim stift:

 

3. Direktesendt palmesøndagsmesse fra St. Olav domkirke i Oslo:

 

4. Før pandemien var vi på besøk i Vår Frue menighet i Porsgrunn. Bli kjent med menigheten:

 

 

5. Innføringen av katekese på nett for konfirmanter. På grunn av nedstengningen lagde pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme en serie katekesevideoer for konfirmanter på nett. Her er den første: