Engasjement som prosjektleder for forebyggingsprosjekt

 

Den katolske kirke i Norge består av Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stift med tilsammen 37 menigheter, 5 skoler og ca. 170 000 medlemmer. I tillegg kommer en rekke kloster.  Den norske kirkeprovins ble opprettet i 1152 med erkebispesete i Nidaros. Etter reformasjonen i 1537 ble Kirken forbudt, og først i 1843 ble det ved kongelig resolusjon igjen gitt tillatelse til å opprette en katolsk menighet i landet. Den moderne katolske kirke i Norge kalles ofte «Innvandrerkirken»: 75 prosent Kirkens medlemmer er født utenfor Norge og kommer fra over 180 land. Våre 107 prester har bakgrunn fra over 20 land. 
 

NTB_1247277166.jpeg  

 

Vi søker en selvstendig og initiativrik leder av prosjekt om forebygging av seksuelle overgrep i Kirken 

Den katolske kirke i Norge går nå sammen om et prosjekt for å  forebygge seksuelle overgrep. Prester, frivillige og lærere i våre 37 menigheter og 5 skoler skal skoleres. Prosjektets varighet blir fra 1 til 1,5 år, og eies av en prosjektgruppe med representant(er) fra hvert av kirkedistriktene. Les mer om prosjektet her: Nytt prosjekt: Samler Kirken mot overgrep

 

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver
 • Utvikle kursopplegg og materiell, også for fremtidig bruk
 • Planlegge og holde kurs for prestene, menighetene (i hovedsak i helger) og skolene
 • Forvalte økonomien i prosjektet

 

Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet eller tilsvarende
 • Relevant arbeidserfaring (ledererfaring på lavere nivå er en fordel)
 • Erfaring fra arbeid i flerkulturelle miljøer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, andre språk er en fordel
 • God kunnskap om katolsk tro, praksis, menighetsliv og Den katolske kirkes oppdrag

 

Personlige egenskaper
 • Evne til å ta initiativ og å arbeide selvstendig
 • Fremdriftsorientert prosjektleder som motiveres av å oppnå mål
 • God til å planlegge, strukturere og koordinere komplekse prosjekter
 • Initiativrik og lydhør i samspill med ledere og kolleger 

 

Vi tilbyr
 • Mulighet til å forme og prege egen arbeidsdag
 • Fleksibilitet når det gjelder arbeidssted 
 • 12 måneders engasjement med mulighet for noe forlengelse
 • Lønn etter avtale

  

Kontaktinformasjon

Prosjektgruppen:

 • Generalvikar i Trondheim stift dom Lukas Lorf-Wollesen can.reg., mobil: 976 05 327.
 • Psykolog Huan Nguyen, mobil: 916 75 615. 
 • Økonom i Tromsø stift Ulrik Sverdrup-Thygeson, mobil: 400 34 319. 
 • Kansler i Oslo katolske bispedømme Anne-Mette Ringdal, mobil: 971 79 235.