Nyhetsåret 2020: Pandemi, digitale messer og bispevigsel

50422685218_ef012f5477_o.jpg 

NYHETSÅRET: Regler for smittevern, digitalt messeprogram og bispevigsel i Trondheim var blant de mest leste sakene på katolsk.no i løpet av 2020  

 

Selv om koronapandemien, smittevern og innstilte messer preget nyhetsstrømmen på katolsk.no i løpet av 2020 var det også noen gladnyheter. 

 

Tekst: Kathrine Låver

 

Koronapandemien preget nyhetsbilde verden over i løpet av 2020. Også på katolsk.no. I takt med myndighetenes bestemmelser vedrørende regler for smittevern ble det først begrensninger for antall deltagere under messefeiringen, full messestop, gjeninnføring av messene med begrensninger for antall deltagere og slik gikk det gjennom året. Vi er fremdeles i en alvorlig situasjon og per januar 2021 kunngjorde myndighetene ytterligere nasjonale og lokale smitteverntiltak for å forhindre smittespredning. 

Under den første nedstengingen ble det raskt innført direktesendte messer, bønn, andakt med mer. Fjorårets mest leste sak var nemlig det digitale messeprogrammet! Nye program ble innført utover året og hver dag direktesendes messefeiringen, også nå i 2021. Katolikker og andre kristne som av én eller annen grunn ikke kan motta kommunionen, oppfordres til å be til Gud om åndelig kommunion. Det kan man gjøre ved å delta i messefeiringen på nett.

 

 

Gladnyheter

Det var ikke kun saker preget av pandemien som ble godt lest i løpet av fjoråret. Det var også noen gladnyheter. På topp var bispevigselen i Trondheim og kunngjøringen av Oslo katolske bispedømmes nye menighet som vil opprettes i år. Menigheten vil få navn etter Den hellige Barbara av Nikomedia og sognekirken vil ha beliggenhet i Kongsberg sentrum.

I starten av juli ble den store nyheten kunngjort. Etter en tids sykmelding ble P. Erik Varden OCSO friskmeldt og klar for å påta seg sine pastorale oppgaver som biskop av Trondheim. Datoen for bispevigselen ble kunngjort og p. Erik Varden OCSO ble vigslet til biskop av Trondheim 3. oktober med en storslagen feiringen både i Nidarosdomen og St. Olav domkirke i Trondheim.

 

Her finner du en liste med de ti mest leste sakene på katolsk.no. i løpet av 2020:

  1. Digitalt messeprogram på nett

  2. 6 bønner: Hva er åndelig kommunion?

  3. Polsk sak på topp: Najnowsze dane statystyczne na temat Kościoła w Polsce (Saken handler om den siste statistikken vedrørende polakkers religiøse aktivitet i Polen.)

  4. Bispevigsel i Trondheim 3. oktober

  5. SMITTEVERNSTILTAK 11.3.2020: Alle messer med over 100 deltagere innstilles umiddelbart og Smittevernstiltak 28.3.2020: Alle messer innstilles

  6. Klar for å feire ny biskop

  7. Messefering fra og med 10. mai: Slik feirer du messe trygt og verdig

  8. Korona-rapport fra Tautra Mariakloster: Hva vil dette gjøre med oss?

  9. Biskop Bernt Eidsvig: Ny katolsk menighet i Kongsberg

  10. «Lengsel er mitt vesen»: Om ensomhet i koronaens tidsalder