St. Paul gymnas leverer topp-resultater

Søknadsfrist 1. mars:  

«BLI DEG SELV!»: – Skolen skal løfte hver enkelt elev opp mot sitt ytterste potensial. Hvis vi makter det, kan vi si at eleven har blitt seg selv og fått utviklet sine evner og anlegg på en optimal måte, sier rektor Petter Gjessing ved St. Paul gymnas i Bergen om skolens siste rekrutteringsvideo. 

 

Knapt noen dropper ut.  Stadig flere av elevene består og fullfører opplæringen på normert tid. St. Paul gymnas i Bergen scorer 100 av 100 på Utdanningsdirektoratets skala for sin innsats for å hjelpe elever gjennom hele skoleløpet.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

I desember publiserte Utdanningsdirektoratet skolebidragsindikatorene for 2020. Indikatorene sier n2671.jpgoe om hvilken betydning skolens innsats har for elevenes resultater.

– Kan du si noe om St. Paul gymnas’ resultater, rektor Petter Gjessing?

– Selv om myndighetenes forventninger til skolen har økt, har skolen gjort det bedre enn det som er forventet. Det betyr at det er større sjanse for at eleven fullfører og består på St. Paul gymnas enn i Vestland fylkeskommunes skoler. I forhold til deltagelse skårer skolen 100 prosent. Deltagelse er hvor mye skolen bidrar til at elevene fullfører skoleåret. Det er også svært få elever som slutter på skolen. Tett oppfølging og tilpasninger gjør at flere elever makter å gjennomføre opplæringen, sier Gjessing.

Kort sagt kan man si at St. Paul gymnas er blitt bedre på alle områder i 2020 sammenlignet med 2019 og at dere leverer bedre enn fylkeskommunen.

– Hva er forklaringen på det?

– Som skole så tar vi hele tiden sikte på å bli bedre. Skolen jobber systematisk med de områdene som ser at vi har forbedringspotensial på. Vi tenker at skolens katolske profil, som setter enkelt-mennesket i fokus, ser og lytter til den enkelte elevs behov, gjør at vi klarer å tilpasse opplæringen og få flere elever til å bestå og fullføre sin videregående opplæring, sier Gjessing. 

St. Paul gymnas har levert svært gode resultater over flere år. I 2017 kunne katolsk.no melde at «St. Paul gymnas i Bergen er den videregående skolen i landet hvor flest fullfører studiene, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.».

– Hva gjør dere konkret for å fortsette forbedringen?

– Vi øker kompetanse i personalet ytterligere, samt at skolen vil intensivere det pedagogiske utviklingsarbeidet som blir gjort ved skolen.

 

Tett oppfølging

Søknadsfristen for videregående skole via søkeportalen vigo.no er 1. mars. Et par hundre tusen unge over hele landet spekulerer derfor i disse dager på hvilke skoler de skal søke seg inn på, cirka 25 000 av dem bor i Vestland.

– Hva vil du trekke frem som den viktigste grunnen til å søke seg inn på St. Paul gymnas fremfor andre skoler i Vestland fylkeskommune?

– Den viktigste grunnen til å søke St. Paul gymnas er at her blir du fulgt opp tett gjennom hele opplæringsløpet av svært godt kvalifiserte pedagoger.

 – Tilbyr dere noe nytt for elevene som begynner til høsten?

– Skolen fikk ikke satt i gang kirkemusikk høsten 2020 som fag på grunn av at Utdanningsdirektoratet ikke fikk behandlet søknaden. Vi satser på å starte opp for fullt med kirkemusikk høsten 2021.  

– Mange av dem som skal søke seg inn på videregående skole nå, leter etter informasjon om sin kommende skole. Hvordan kan de finne mer informasjon om St. Paul gymnas og få svar på sine spørsmål?

– De kan gå inn på skolens hjemmeside stpaulgymnas.no eller ta dirkete kontakt med Suzanne Skintveit på suzsk@stpaulgymnas.no for å få svar på det de måtte lure på, forteller rektor Gjessing.

St. Paul gymnas lanserte i høst en reklamefilm for skolen. Den avsluttes med mottoet «Bli deg selv!».

– På hvilken måte bidrar gymnaset til at elevene skal bli seg selv?

– Skolen setter hele mennesket i sentrum for opplæringen. På den måten kan en få utviklet alle områder av seg selv. Skolen skal løfte hver enkelt elev opp mot sitt ytterste potensial. Hvis vi makter det, kan vi si at eleven har blitt seg selv og fått utviklet sine evner og anlegg på en optimal måte.

 

 

Utdanningsdirektoratets skolebidragsindikatorer: St. Paul gymnas

(Resultat for 2019 i parentes)

 • Fullført og bestått:
  • Forventningen til St. Paul gymnas var 93,1 (86,3), men skolen leverte 96,3 (89,7). Altså 3,2 bedre enn forventet.
 • Deltagelse:
  • Forventingen var 99,4 (99), men skolen scorer 100 (100).

(Deltagelse indikerer hvor mye en skole bidrar til å få elevene til å fullføre skoleåret sammenlignet med hvordan bidraget til elever med tilsvarende forutsetninger på landsnivå er. Skolebidraget tilsvarer forskjellen mellom andelen elever som faktisk fullfører og andelen som forventes å fullføre dersom skolebidraget er likt med landsgjennomsnittet.)

 • Progresjon:
  • Progresjonsindikatoren har økt fra 87 til 94,3 fra 2019 til 2020. Det betyr at stadig færre elever tar et trinn over to år. Her er det ikke noen forventninger.
 • Drop out:  
  • Når det gjelder elever som har sluttet i løpet av skoleåret, har indikatoren sunket fra 2,4 til *.

 * Betyr at de er så få at det ikke kan publiseres av personvernhensyn.