Trondheim stift søker kontoransvarlig/kansellist

Skjermbilde 2021-01-12 kl. 11.20.15.jpeg

 

 Trondheim stift har fem menigheter og omfatter fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi er en liten administrasjon på tre ansatte sentralt i Trondheim, og rundt 12 prester og lokalt ansatte i menighetene. Bispedømmet betjener over 16.000 registrerte katolikker fra mer enn 125 land. 

 

IMG_3307.jpeg

OLSOK 2020: Stiftet feirer olsok ved Det katolske kapellet på Stiklestad. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

Trondheim stift søker kontoransvarlig/kansellist som kan støtte funksjonene i Trondheim stifts administrasjon.  

Stillingen rapporterer til generalvikar og biskop, som du vil samarbeide tett med. Arbeidsoppgavene er varierte, og stiller særlige krav til fleksibilitet og gjennomføringsevne.  

 

Arbeidsoppgaver 

Som stiftets nye kansellist vil du ha ansvar for:

 • den ikke-økonomiske delen av bispedømmets administrasjon. 
 • saksforberedelse og arkiver
 • skriftlighet, transparens og forutsigbarhet preger Trondheim stifts administrasjon og at myndighetens krav på de relevante områdene for stiftet innfris. 
 • sekretariatfunksjonen for biskop, generalvikar og stiftets sentrale råd.  
 • å understøtte biskopens/generalvikarens arbeid med å sikre at Trondheim stift samlede administrasjon og råd er samkjørt og jobber mot samme mål. 
 • Ansvar for juridiske spørsmål, herunder utarbeidelse av bestemmelser, instruksjoner, håndbøker mv..

 

Kvalifikasjoner 

Vi ønsker at stiftets nye kansellist kan vise til:

 • Relevant utdanning innen juss, økonomi og administrasjon. 
 • Relevant arbeidserfaring, gjerne operativ ledererfaring. 
 • Kjennskap til lov- og avtaleverk, særlig arbeidsrett og HMS.
 • Gode Office-ferdigheter. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, andre språk er en fordel. 
 • God kunnskap om katolsk tro, praksis, menighetsliv og Den katolske kirkes oppdrag. 

 

Personlige egenskaper 

Vi forventer at vår nye medarbeider er: 

 • serviceinnstilt, engasjert og effektiv.
 • god til å kommunisere.
 • flink til å samarbeide. 
 • fleksibel og raus overfor kolleger.

Det er en fordel om du nærer en dyp sans for Kirkens misjon og oppgave.

 

Vi tilbyr 
 • En ansvarsfull og selvstendig jobb.
 • Lønn etter avtale. 
 • God pensjonsordning.

 

Annen informasjon 

Arbeidssted er Trondheim, Kalvskinnet, vanlig arbeidstid er 8 – 16 med mulighet for fleksitid. Det må til tider påberegnes arbeid både i helger og på kveldstid.  

 

Kontaktinformasjon 


Ta kontakt med generalvikar dom Lukas Lorf-Wollesen om du har spørsmål om stillingen: mobiltelefon  97 60 53 27, e-post: lukas.lorf-wollesen@katolsk.no 

 

Søknadsfrist 9. februar 2021