Biskop Eidsvigs budskap til fastetiden: Be et ekstra Fadervår og et Hill deg Maria hver dag

 

FASTETID: – Hold motet oppe, be trofast og utholdende, oppfordrer biskopen i sitt budskap til fastetiden.

 

Den sakramentale faste man har måttet holde ut, er i seg selv så streng at biskopen ikke vil pålegge, eller oppfordre til botsøvelser i tillegg til de almindelige fastebestemmelsene. Biskopens oppfordring er å holde motet oppe, be trofast og utholdende. Gjerne med et ekstra Fadervår og et ekstra Hill deg Maria hver dag. 

 

Les hele biskopens budskap:

Kjære troende,

Katolikker lider når de ikke kan motta sakramentene og pleie fellesskapet i messen. De begrensningene de fleste av oss har måttet leve med det siste år, er smertefulle. Slik er det også denne askeonsdag; bare et lite fåtall av dere kan komme til messe og motta asken. Siden mars ifjor har det vært vanskelig å komme til skrifte; mange har måttet utsette konfirmasjon, bryllup og barnedåp; noen ganger har det ikke vært mulig å gjennomføre sykesalving i tide. Vi tør allikevel håpe at det verste er over nå, og at samfunnet gradvis åpnes i løpet av noen få måneder.

Den sakramentale faste dere har måttet holde ut, er i seg selv så streng at jeg ikke vil pålegge dere eller oppfordre til botsøvelser i tillegg til de almindelige fastebestemmelsene.


Løsningen på den akutte krise vi opplever, er medisinsk. Og her er utviklingen positiv. I løpet av noen måneder er alle som ønsker det vaksinert – i Norge og i alle velstående land. Om solidariteten er stor nok til å sørge for vaksiner til menneskene i de fattige land, se det er mindre sikkert. I Norge synes politikerne å være ansvarsbevisste og solidariske. Det er en glede å kunne fastslå dette. Vi må la dem føle at vi står bak dem når det gjelder det Norge kan bidra med til fattige land.

Kan jeg antyde et åndelig program for disse førti dager? Jeg vil oppfordre dere til å be et ekstra Fadervår og et Hill deg Maria hver dag. Da inneslutter vi i vår bønn alle som er døde under pandemien, alle som sørger og er bekymret, de som lider under åndelig og menneskelig ensomhet og de som er avskåret fra sakramentene. Den medisinske vitenskap utretter store ting, men bønnen er det intet som kan erstatte.

Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd i meg, er ord fra Salmenes bok (ps. 51). I dagene før askeonsdag har de fått meg til å be, og tenke. Fornyelsen er det ikke jeg som skal sørge for, det er Gud som gjør det. Fornyelsen skjer i bønn, og da ikke ved at jeg forteller Gud hva han skal gjøre, men i håpet om at han forteller meg hva jeg skal gjøre, hvem jeg skal se, hvem jeg skal ta meg tid til å høre på. Det er et program jeg har fulgt i fastetiden mange ganger, og det har vært en utbytterik åndelig investering. Hver gang.

En krise kan ende på to måter: Enten blir det bedre etterpå, eller så blir det verre. Vi er med på å avgjøre det. Ikke fordi vi som enkeltpersoner kan gjøre noe med vaksinasjonene eller påvirke samfunnsøkonomien, men vi kan gjøre noe med rent drikkevann og medmenneskers sult, for å nevne to eksempler. En bivirkning av pandemien er at noen millioner mennesker blir støtt ut i fattigdom. Det vi kan avse i disse førti dager, kan gjøre en stor forskjell for noen. – Jeg anbefaler dere Caritas’ fasteaksjon, som jeg også gir mitt fasteoffer til. Da er vi sikret både profesjonalitet og idealisme.

Jeg tar dere alle med i min daglige messefeiring og håper å kunne se mange av dere ansikt til ansikt i den stille uke og påsken.

 

+ Biskop Bernt Eidsvig

St. Olav domkirke i Oslo

Askeonsdag 17. februar 2021

 

 

Lytt til biskop Bernts fastebudskap her:

 

 

Les mer:

 

Koronabønn.jpeg