FRIST 1. MARS: Søk støtte fra Erna Margareth Braathens Legat

logo-sts.png

 

 

Stiftelsen Erna Margareth Braathens Legat er en allmennyttig stiftelse.
Avkastning på kapitalen skal bidra til utdanning av katolsk ungdom bosatt i Oslo.
Stiftelsen har en kapital på kr. 6 millioner; den opptrer uavhengig og åpent og i tråd med katolsk tradisjon.


 

7Y5A7445.jpeg

Søknadsfrist for midler fra Stiftelsen Erna Margareth Braathens Legat

Stiftelsen skal bidra til utdanning av katolsk ungdom bosatt i Oslo.

Du kan søke dersom du tar høyere utdanning eller tilleggsutdanning som kvalifiserer for ansettelse i katolske institusjoner.

Stiftelsen kan videre gi gaver til ungdom som viser fremragende evner, for deltagelse i sommerskoler med videre.

Stiftelsen gir også gaver til støtte for skolepenger ved St. Sunniva skole for elever som uforutsett er kommet i en vanskelig situasjon.

 

  • Søknadsfrist: 1. mars hvert år. Ved særlig inntrufne situasjoner, kan fristen fravikes.
  • Foresatte kan søke på vegne av sine barn under 18 år.
  • Søknad via eget skjema sendes rektor ved St. Sunniva skole på rektor@stsunniva.no
  • Søknadsskjema og mer informasjon finner du på legatets nettside

 

Stiftelsen har en kapital på ca. 6 millioner kroner og er takknemlig for ytterligere bidrag. Dette kan gis ved engangsbeløp eller regelmessige bidrag, eventuelt ved testament og arv.

Stiftelsens kontonummer er 1506 48 39095. 

St.Sunniva skole-6921.jpeg