Kommentar: Relativismens diktatur og Kirkens rolle

Saken ble først trykket i St. Olav kirkeblad 4-2020.  

NTB_ie0Nbzqy6H4.jpg

BOIKOTTET: Harry Potter-forfatter J.K. Rowling er blitt boikottet for sine meninger om biologisk kjønn. Foto: NTB / Reuters, Carlo Allegri

 

Josef Ratzingers mange publikasjoner om relativismens diktatur og om hvordan mennesket er født med rasjonell evne, er det mest verdifulle tankegodset vi kan trekke på i denne tiden med «kulturkriger» som synes å ødelegge den demokratiske og meritokratiske likhet.

 

KOMMENTAR: Janne Haaland Matlary (bildet t.h.),65ec4dfd-c4d0-4b5f-a75f-8facb44d17bd.jpg
professor dr.philos. og ansatt ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Dette er en kommentar og gir uttrykk for skribentens meninger.

 

Fra USA kommer tankegodset som nå er blitt «mainstream» gjennom krav om «de-kolonisering» av pensum og av historie, «strukturell rasisme» som diagnose på våre samfunn, politisk korrekthet eller profesjonell død ved at professorer, journalister og næringslivledere som ikke følger de nye dogmene, blir jaget fra jobben, ofte av sjefer som ikke tør legge seg ut med den nye intoleransen fra dem som mener seg krenket. Forfatteren J.K. Rowling ble boikottet da hun påpekte at det finnes menn og kvinner. Statuer rives av en fanatisk mobb – selv Winston Churchill står ustøtt.

 

Er kjønn en konstruksjon?

Sider ved den kollektive anti-rasismen har likhetstrekk med en annen farlig ideologi som har stor innflytelse, også den med ideer fra USA som spres over hele den vestlige verden: påstanden om at kjønn er konstruert, slik at det biologiske kjønn ikke betyr noe lenger. Vi ser dette i «transaktivisters» krav om at han og hun ikke lenger skal anvendes, bare ‘hen’. Feminister som krever kvinnekvoter angripes for a krenke dem som fremmer selvkonstruerte kjønn. Denne ideen som man skulle tro er en «fringe agenda» for de virkelig få, er nå så viktig, også i Norge, at man kan skifte kjønn på grunnlag av subjektiv oppfatning av en selv. Implikasjonene av dette er enorme for barns rett til ha en mor og far, for uten mann og kvinne, to kjønn som får barn sammen, er mor og far nullet ut som begreper. At jeg som kvinne er biologisk og på mange andre måter forskjellig fra en mann, blir nå fornektet også i vårt lands lovgivning. At et barn trenger både mor og far og at de kompletterer hverandre, er solid katolsk lære og i pakt med naturretten, som bygger på tusenvis av års erfaring.

Å verne den naturlige familie er også et anliggende for FNs Menneskerettighets-erklærings artikkel 16, som kaller den for samfunnets grunncelle og Barnekonvensjonen, som verner barns rett til å vokse opp med og få omsorg fra sine foreldre der det er mulig (artikkel 7,6).

 

Uansvarlige lovendringer

Men hvis biologi ikke betyr noe, da betyr ikke gener noe heller, og ikke at ens mor og far er ens foreldre. Da kan enhver være «omsorgsperson» og få barn, slik det nå er tillatt i Norge etter sommerens raske og uansvarlige endringer i Bioteknologiloven. Nå kan en kvinne kreve statens hjelp til eggdonasjon, sæddonasjon og tidlig ultralyd som gir anledning til å abortere fostre med sykdom. Et barn kan fødes uten å kjenne sin far og sin mor, og kan først få vite hvem de er ved 15 års alder.

For en grusom skjebne norske lovgivere gir disse barna, kun for å tilfredsstille voksnes ønsker.

 

«Relativismens diktatur her er rett og slett at kvinner lager seg en rett til å få barn og en rett til å ta abort dersom fosteret er sykt.»

 

Relativismens diktatur

For her er vi ved kardinalpunktet i de «kulturkrigene» som nå truer med å ødelegge demokratiet, og kardinalen som diagnostiserte dette for mange år siden er Josef Ratzinger. Han kaller det «relativismens diktatur» og definerte det slik dagen før han ble valgt til pave: «the dictatorship of relativism that does not recognize anything as definitive and whose ultimate goal consists solely of one’s own ego and desire» (relativismens diktatur anerkjenner ingen objektiv standard for noe, dens mål er å tilfredsstille ens egne ønsker og ens eget ego).

Kravet om å «skaffe seg barn» er nettopp et slikt eksempel: Hvem snakket om barnas rett til foreldre, til å ha en mor og far, i skinndebatten om bioteknologi den 16. juni i Stortinget? Muligens en enslig svale fra Kr F, men ellers handlet det om kvinners «rett» til å få barn. Barns rettigheter – og det er barn som har rett til foreldre, ikke omvendt – ble total ignorert. Selv Barnekonvensjonens artikkel om dette ble neglisjert, og det av et Norge som mener at det er den fremste fanebærer for menneskerettighetene.

Relativismens diktatur her er rett og slett at kvinner lager seg en rett til å få barn og en rett til å ta abort dersom fosteret er sykt. Relativismens diktatur ser vi også hos dem som sier at subjektiv opplevelse av kjønn, eller av å være krenket som minoritet, eller av å være diskriminert, er nok til at lover skal ramme dem man anklager. Det er altså ikke lenger noen objektiv standard å måle en anklage mot. I en rettssal vil man måtte vurdere fakta, men i prosessen ved en anklage ser vi i sak etter sak at en subjektivt basert anklage er nok til at folk flest blir så redde at de viker unna. Den anklagede blir stående helt alene. Den offentlige debatt blir stum.

 

«Den kristne tro bygger på all den innsikt i vitenskap og menneskenatur som forskning kan frembringe.»

 

Kirkens svar: naturretten

Ratzinger påpeker at det finnes et svar på om det finnes en objektiv standard for sant og usant, for rett og galt. Det er det vi kaller naturretten, og som vi ser demonstrert i Platons dialoger med Sokrates, som lærer at selv den uten utdannelse kan resonnere om rett og galt. Naturretten er ikke kristen, men utvikles i gresk og romersk filosofi før kristendommen preger den. Men Kirken har bevart naturretten i århundrer; den er forankret i katolsk tenkning hos store filosofer som St. Thomas, hvis berømte utsagn «gratia non tollit naturam sed perficit» – «troen endrer ikke naturen, men perfeksjonerer den» – er nøkkelen. Den kristne tro bygger på all den innsikt i vitenskap og menneskenatur som forskning kan frembringe. Uten rasjonell erkjennelse så langt denne tar oss, er det bare overtro vi holder oss med. Vi skal bruke hjernen og vitenskapen, rasjonalitet og logikk så langt vi kan.

Er det to kjønn i naturen? Ser vi på dyrene, ser vi at svaret er ja, i alle fall som hovedkonklusjon. Finner vi familien som enhet i dyre- og menneskeverdenen? Ja, all erfaring sier oss det. Mennesket er et rasjonelt og sosialt dyr, sier antikkens filosofer, og den menneskelige erfaring og observasjon er det vi kan kalle ‘sunt bondevett’ på norsk.

Naturretten kan vi alle resonnere om, mennesket er født med etisk og rasjonell evne, sier Platon. Kirken, med St. Thomas som fremste eksempel, står i denne vestlige rasjonelle tradisjonen.

Ratzingers mange publikasjoner om relativismens diktatur og om hvordan mennesket er født med rasjonell evne, er det mest verdifulle tankegodset vi kan trekke på i denne tiden med «kulturkriger» som synes å ødelegge den demokratiske og meritokratiske likhet.

 

«Det finnes knapt respektfull og saklig debatt om familie, om abort og om foreldres rolle og autoritet i Norden. Menn er helt borte fra slik debatt.»

 

Mangel på saklig debatt

Demokratiet er truet av disse indre kreftene som er tydeligst i USA, men deres innflytelse er særlig stor i Storbritannia og Norden. Her er det ikke «de-kolonisering» og «strukterell rasisme» som slår best an, til det er det for skrint med kolonifortid og multietnisitet. Her er det relativismen om familie og barns rolle som fenger.

Det finnes knapt respektfull og saklig debatt om familie, om abort og om foreldres rolle og autoritet i Norden. Menn er helt borte fra slik debatt. Dette har vart lenge; spesielt er abort et totalt tabutema. Men i USA er abortdebatten meget viktig og en stor sak i enhver valgkamp.

I en tid da demokratiet trues både av totalitære stater og innenfra av krefter som går mot det frie mennesket og menneskeverdet som selve grunnlaget for demokratiet, er det maktpåliggende at paven – og vi alle – målbærer det menneskesyn som er det kristne og det naturrettslige, slik St Johannes Paul II og pave Benedikt gjorde med full kraft. Kirken har unik innsikt å tilby mennesker i en forvirret tid. Pave Frans har vært meget klar mht. disse spørsmål og Vatikanet publiserte nylig et dokument med tittel «Til mann og kvinne skapte Han dem».

Han har imidlertid ikke kritisert Kinas totalitære politikk, noe som vekker oppsikt og forundrer. Vatikanets opprettelse av diplomatiske forbindelser med Kina kan ikke bety at fundamentale brudd på menneskerettighetene ikke påtales av paven.

Demokratiet trues som sagt også av «gammeldags» kommunisme så vel som av postmoderne konstruktivisme.

 

Abonner gratis på St. Olav kirkebladSkjermbilde 2021-01-06 kl. 15.33.19.jpeg

Ønsker du å motta kirkebladet gratis i posten, må du registrere deg som abonnent på én av følgende måter:

  • Via dette skjemaet
  • Send en SMS til nr 969 43 490 med kodeord STOLAV etterfulgt av navn og adresse
  • Send E-post med navn og adresse til abonnement@katolsk.no