Konfirmasjonsundervisning 2021: P. Josef og p. Oddvar med filmpremierer 5 uker på rad

Se de nye katekesefilmene videoene her 

NETTUNDERVISNING: Se p. Josef fortelle om poenget med konfirmasjonen og kristenlivet.  I ukene fremover vil Kateketisk senter publisere 10 filmer i et nytt, digitalt undervisningsopplegg for konfirmanter. 

 

Koronapandemien setter sitt definitive preg også på konfirmasjonsundervisningen. Nå lanserer Kateketisk senter 10 filmer for å bøte på problemet.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Regjeringen og lokale myndigheter samarbeider om å sette effektive pandemi-tiltak utifra situasjonen på stedet. I Nordre Follo, Oslo, Ås, Halden og Sarpsborg er alle arrangementer utenfor hjemmet forbudt, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser. Det betyr ingen konfirmasjonsundervisning. For nabokommunene Asker, Bærum, Enebakk, Fredrikstad, Frogn, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Vestby og Våler gjelder nasjonale tiltak. Der kan konfirmantene undervises. I Bergen-regionen er kommunene Bergen, Ulvik og Kvam også underlagt de strengeste smittevernsreglene, og undervisningen er foreløpig stanset.

Hvordan påvirker koronapandemien konfirmasjonsundervisningen?

– Det varierer en hel de fra menighet til menighet, det er jo også ulike restriksjoner rundt om i landet. Noen menigheter klarer også tilby ganske god nettbasert katekese, mens andre strever med dette. Felles for alle menigheten er nok at de strever med usikkerheten; de vet ikke hvordan katekesen skal kunne gjennomføres de neste ukene og månedene og heller ikke når eller hvordan konfirmasjonen kan gjennomføres, sier p. Oddvar Moi, biskoppelig vikar for det kateketiske arbeide i Oslo katolske bispedømme.

– Hva gjør dere for å bøte på problemet?

– Flere prester/menigheter kontaktet biskopen rundt årsskiftet og ba om hjelp for å kunne gi konfirmantene tilstrekkelig undervisning før de skal motta sakramentet. Biskopen antydet da at det «kan være en tanke å be våre kateketer i Akersveien lage et opplegg som kan tilbys alle konfirmanter.». Han innkalte meg til en samtale om dette og jeg lovet at vi skulle klare å produsere noen (8 – 10 minutter lange) videoer som kunne ta opp de aller nødvendigste emnene. Jeg spurte da en håndfull prester om de kunne bidra, og p. Josef svarte entusiastisk at han ville hjelpe. Han er heldigvis også utdannet innen filmproduksjon, så den tekniske siden av saken blir også tatt godt hånd om. Og vi skal sitte hver foran kameraet i fem videoer hver.

  

 POENGET ER: P. Oddvar Moi, biskoppelig vikar for det kateketiske arbeide i Oslo katolske bispedømme, forklarer hva Trosbekjennelsen er og hvorfor den er sentral i konfirmantkatekesen.  

  

Innom det aller viktigste

P. Josef og p. Oddvar arbeider under betydelig tidspress og konsentrerer seg derfor om de tema konfirmantene absolutt må ha hatt undervisning i før konfirmasjonen. De har satt opp følgende temaliste:

  1. Poenget med konfirmasjonen og kristenlivet
  2. Trosbekjennelsen (som de skal bekjenne rett før de mottar sakramentet)
  3. Om messen
  4. Sakramentene – del 1, dåp, konfirmasjon
  5. Sakramentene – del 2, skrifte, kommunion
  6. Sakramentene – del 3, sykesalving, ekteskap, prestevielse
  7. Moral / rett og galt / kort om flere av budene
  8. Grundigere om 5. og 6. bud – seksualitet og livsvern
  9. Om skriftemålet         
  10. Konfirmasjonens sakrament og konfirmasjonsmessen

Ifølge p. Oddvar er tanken er at prestene / kateketene kan be konfirmantene om å se de 10 videoene for å lære det aller nødvendigste, hvis de ikke selv kan møte dem fysisk eller digitalt. Videoene kan selvsagt også brukes i tillegg til lokal undervisning.

– Hvor legges de ut og når kan de ses?

– Planen er at videoene skal legges ut på Oslo katolsk bispedømmes Youtube-kanal – i spillelisten «Konfirmantkatekese» – og at det skal legges ut to filmer hver fredag fra og med i dag 12. februar og fire uker fremover.

 

Ta kontakt ved spørsmål

Dersom konfirmantene har spørsmål om innholdet i videoene etter å ha sett dem, er det naturlig at de kontakter sin lokale prest eller kateket. De kan også, om ønskelig, henvende seg til Kateketisk senter ved p. Oddvar Moi.

– Kan digital konfirmasjonsundervisning bli fremtidens konfirmasjonsundervisning?

– Dette er en type fjernundervisning som jo aldri kan erstatte personer man møter i menighet, som foreldrene, vennene, kateketene og prestene. Jeg snakket nylig med mine kolleger i Stockholm (i Katolska Pedagogiska Nämnden) og i København (i Pastoral-Centret). Vi er enig om at katekesen også i årene fremover vil bestå av både trykte kilder og nettressurser. Den danske lederen påpekte ganske sterkt at man også vil ha behov for godt, fengende og poengtert videomateriale. De videoene vi nå lager er riktignok ganske enkle, for å lage flottere filmer, vil kreve mye mer tid og ressurser.

 

 

Her publiseres katekese-filmene: www.youtube.com/user/katolskekirke/playlists  

Skjermbilde 2021-02-12 kl. 13.53.36.png