Litauisk prest forlater Norge

Foto: Peter Bjerke 2012-08-30Pater Valdemaras Lisovskis, landets eneste litauisktalende katolske prest, forlot den 2. februar 2021 Norge. P. Valdemaras ønsket å avslutte sin tjeneste i Norge, og er nå tilbake i Vilnius erkebispedømme. 

P. Valdemaras kom til Norge i 2012, og har i over åtte år arbeidet som sjelesørger for litauisktalende katolikker i både Oslo katolske bispedømme og Trondheim Stift.

Det bor over 20.000 litauiske katolikker i Norge. De er den tredje største nasjonale gruppen, etter polske (38%) og norske (24%).

Biskop Bernt Eidsvig sier at bispedømmet arbeider med å finne en erstatter for p. Valdemaras, som kan ivareta det litauiske pastorale behov.

Vi takker p. Valdemaras for hans virke i Norge, og ønsker ham lykke til med nye oppgaver i Litauen.