Ny eksark for ukrainere

vl-bogdan-dziurakh.jpg

 

NY EKSARK: Biskop Bohdan Dziurakh får hyrdeansvar for ukrainere i Tyskland og Norden.

 

Pave Frans har utnevnt ny apostolisk eksark (østlig biskop) for katolske ukrainere av bysantinsk ritus i Skandinavia og Tyskland. Biskop Bohdan Dzyurakh etterfølger biskop Petro Kryk.

  

Pave Frans utnevnte den 18. februar 2021 hjelpebiskopen av Kiev, Bohdan Dzyurakh CSsR, til ny apostolisk eksark for katolske ukrainere av bysantinsk ritus som bor i Tyskland og Skandinavia.

 

Eksark nummer tre

 

Den nye eksarken etterfølger biskop Petro Kryk, som har ledet Det apostoliske eksarkatet med base i München siden 2001. Biskop Kryk presteviet pater Myron Kuspys i St. Olav domkirke i Oslo den 2. september 2017.

Den påtroppende apostoliske eksarken, hjelpebiskop Bohdan Dzyurakh CSsR, feiret for få dager siden 15 års jubileet for sin bispevigsel. Han blir den tredje apostoliske eksarken for Tyskland og Skandinavia.

 

Presteordinert i 1991

Biskop Bohdan Dziurakh ble født 20. mars 1967 i landsbyen Hirske nær Lviv (Lemberg) i dagens Ukraina.

Han ble ordinert til prest 17. mars 1991, og trådte inn i kongregasjonen Redemptoristene, hvor han avla sine løfter 19. august 1995.

Han har tatt en doktorgrad i teologi, og har studert ved læresteder i Warszawa, Strasbourg, Innsbruck og Roma.

 

UGCC

Den 21. desember 2005 utnevnte pave Benedikt XVI ham til hjelpebiskop av Kiev. Bohdan Dziurakh ble ordinert til biskop 15. februar 2006 i St. George-katedralen i Lviv.

Den 29. juli 2009 ble han utnevnt til kuriebiskop i erkebispedømmet Kiev-Halytsch. Han har virket som sekretær for bispesynoden i UGCC, (Ukrainian Greek Catholic Church). Den apostoliske eksarken for katolske ukrainere av bysantinsk ritus i Tyskland og Skandinavia er rådgivende medlem av generalforsamlingen til Den tyske bispekonferansen.

 

Norden i 1984

Det apostoliske eksarkatet i Tyskland har betjent ukrainske og greske katolikker i Tyskland siden første halvdel av 1900-tallet. I 1984 ble territoriet for pastoral omsorg utvidet til Finland, Sverige, Norge og Danmark. Mange av de troende i eksarkatet er etterkommere av ukrainere som flyktet fra Ukraina i mellomkrigsårene og under andre verdenskrig. I dag teller de også en stor gruppe arbeidsinnvandrere.

 

Petro Werhun

Eksarkatets åndelige grunnlegger og en av de første prestene for ukrainere i Tyskland, var pateren og martyren, salige Petro Werhun (1890-1957). Relikvier av ham ligger i eksarkatets katedral Maria Schutz og St. Andreas i München