Nybygget ferdig: Bedre plass i Tautra Mariakloster

 Nybygget med sykerom, kapell og stue endelig åpnet 

50943560537_c2a4e31e2a_k.jpeg

STILLE BØNN: Utenfor raser vinterstormen, men innendørs kan søstrene finne ro til bønn og meditasjon i sitt nye og tilbaketrukne kapell. Foto: Jan Erik Kofoed

 

Det er knappe 15 år siden vi flyttet inn i det nye klosteret med plass til 16-18 søstre. Nå har vi overtatt nybygget som gjør at vi kan ta imot åtte til. Det moderne klosteret er en kompakt enhet på en liten tomt, og det var utfordrende å finne løsning på en tiltrengt utvidelse.

 

Tekst: Sr. Hanne-Maria Berentzen OCSO

 

TIL DET NYE: Hele kommuniteten på vei ned for å se
utvidelsen av klosteret 22. januar. Foto: Tautra Mariakloster

IMG_5347.jpeg22. januar overtok vi nybygget på 580 m2 bruttoareal, og nå kan nye kandidater bare komme. Den nye fløyen som har fire sykerom og fire vanlige celler, er bygget inn i bakken ned mot fjorden. Fra veien ser klosteret ut som før, og fra fjorden er det kommet til en underetasje som passer veldig godt sammen med det første bygget. Gresstaket oppå nyfløyen ligger i fortsettelsen av den plenen vi hadde fra før, og den vakre utsikten har vi beholdt.

 
Tusen takk!

Det er fire år siden arkitekt Runa Bjerke begynte arbeidet med planlegging og vi reiste rundt i katolske menigheter og ba om støtte: Tusen takk for all den hjelp dere har gitt oss, i form av forbønn, pengegaver, interesse og oppmuntring! Vi tok et opphold i prosjekteringsarbeidet for å sikre fullfinansiering, og det har vi klart. Med stor takk til store og små givere. Bonifatius Werk i Tyskland har hjulpet oss mye, likedan mange av klostrene i vår egen orden, og venner i USA og andre land. Budsjettet på 26,1 millioner kroner holdt nesten, med bare 100 000 kroner i overskridelse. Vi har fått nok penger inn på byggekontoen, og dessuten til nødvendig inventar og noe gartnerarbeid ute. Når våren kommer, vil vi se hvor mye mer vi trenger for opparbeidingen av utearealet. Foreløpig er det planert for tilsåing av gresstak (det ble for dyrt med sedum, som vi først hadde tenkt), og store steiner fra grunnen er lagt opp til vakre murer for enden av bygget.

 
Våren blir flyttetid

De fire sykerommene har sykehjemstandard, og tre av de eldre søstrene vil flytte inn der når vi har skaffet og montert nødvendige møbler. Vi har allerede arvet en vakker sofagruppe til stuen. Klosteret har ingen stue fra før, og dette kan bli et godt rom ikke bare for de eldre søstrene, men for hele kommuniteten når vi skal samles mer uformelt eller til feiring. Fire vanlige celler er disponible for andre søstre.

En venn av klosteret har skaffet oss gratis gardiner til hele bygget – og sydd dem selv. Slik har vi møtt så mye velvilje og generøsitet på alle fronter. Utover våren vil vi langsomt flytte inn.

 

«Vi var åtte søstre for femten år siden, nå er vi fjorten, og merker at huset da blir ‘mindre’, så den utvidelsen nyfløyen representerer er svært velkommen.»

 

50942758468_f1450ac045_k.jpeg

NYSTUEN: Den nye stuen i det nye tilbygget skal brukes både til hverdags og fest. Klosteret har ingen stue fra før. Foto: Jan Erik Kofoed

 

KVINNEN BAK: Arkitekt Runa Bjerke på
ferdigbefaring av bygget. Foto: Tautra Mariakloster

Nytt, privat kapellIMG_5228.jpeg

Vår store klosterkirke er mye besøkt, og vi gleder oss nå over et lite, stille kapell i den nye fløyen, der vi når som helst kan be i stillhet, og syke søstre har lett adkomst. Et stort lagerrom har vi trengt lenge. Vi var åtte søstre for femten år siden, nå er vi fjorten, og merker at huset da blir «mindre», så den utvidelsen nyfløyen representerer er svært velkommen. Trappehuset som forbinder ny og «gammel» del av klosteret, er bygget i samme stil som hoveddelen, med glass, limtresøyler og Otta-skifer utvendig.

Nybygget er en del av vår klausur, men vi vil lage en video til besøkssenteret som gir gjester et godt blikk inn i hele klosteret. Vi håper å ha den klar neste sommer.

 

IMG_5297.jpeg

NØKKELØYEBLIKK: Bygget overrekkes priorinne Brigitte Pinot av prosjektleder Vigdis Skrove i Grande entreprenør. I midten leder for byggekomiteen, sr. Sheryl Chen. Foto: Tautra Mariakloster

 

50942756108_ec55a20b33_k.jpeg

I PAKT MED OMGIVELSENE: Arkitekt Runa Bjerke og hennes medarbeider Ragnhild Førde har lagt stor vekt på respekten for det eksisterende bygget, og de fine verdiene i nærkontakten med omgivelsene, fjorden, fjellene, himmelen og den flate øya. Selve tilbygget er gravet godt inn i bakken, med gresstak som forlenger den plenen søstrene før hadde foran bygget. Forbindelsen mellom de to fløyene er et trappehus med heis bygget i samme stil som nå kjennetegner Tautra Mariakloster, i glass og Ottaskifer. Etasjen under har fått kebony kledning i skråstilt ytterpanel. Foto: Jan Erik Kofoed

 

IMG_5573.jpeg

SNEDEKKET TAK: Rett forut – gjennom vinduene – skimtes trappen som leder ned til klosterets nye fløy. Sneen dekker nybyggets tak, og i bakgrunnen ses Trondheimsfjorden. Tomten på Tautra er liten for et kloster, og det var ikke lett å se hvordan en kunne lage tilbygg til det særpregede klosteret Jan Olav Jensen hadde tegnet. Arkitekt Pål Berntzen kom med ideen om å bygge i bakken mot fjorden, så den fine utsikten fra klosteret kunne beholdes, og han anbefalte arkitekt Runa Bjerke til oppdraget. Foto: Tautra Mariakloster

 

RIK TRADISJON: Cistercienserklosteret fra 1207 opphørte som
selvstendig klostersamfunn i 1532 og ble lagt under kronen i 1537.
Tautra Mariakloster hører også til cisterciensernes
klosterfamilie i Den katolske Kirke. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

IMG_1168.jpegFakta om Tautra Mariakloster

 

Les mer

 

 

 Les på polsk