Orędzie biskupa Berislava Grgicia na Wielki Post: Idąc za przykładem św. Józefa, zbliżmy się do Pana w Niedzielę Wielkanocną

Biskop-Berislav-2020.jpg

SŁUGA/SŁUŻĄCA PANA: - Każda dusza chrześcijańska powinna żyć jak prosty, pokorny, oddany i odpowiedzialny sługa Pański - mówi biskup Berislav Grgić. Zdjęcie: O. Marek Michalsik MSF z Tromsø.

 

 

W swoim orędziu na Wielki Post biskup Berislav Grgić zachęca wszystkich do wykorzystania tego roku, aby uczyć się od św. Józefa, męża Najświętszej Maryi Panny i ojczyma Jezusa. – Niech jego przykład i jego specjalne wstawiennictwo, poprowadzą nas na spotkanie z Panem w Niedzielę Wielkanocną - mówi biskup Grgić.

 

 

Przeczytaj całe orędzie biskupa:

Drodzy wierni w prelaturze Tromsø!

Rok 2020 ze względu na koronawirusa był zupełnie inny niż w lata poprzednie. Dla wielu był to znacznie trudniejszy rok, zarówno tutaj w Norwegii, jak i w innych częściach świata. Tak duże zmiany, tyle niepewności, rozpaczy, złości, słabości.

 

Bóg posłał Swojego Syna na świat

Kim jest człowiek? Kruchy i słaby. Ale czy to wszystko? W ciągu ostatniego roku często przychodziło mi do głowy kilka słów z Biblii. Po pierwsze: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.  Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. ”(J 3: 16-17). Następnie: „Nie takiego bowiem mamy arcykapłana (Jezusa), który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.” (Hbr 4:15). I wreszcie: „On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” (Mt 5:45). Wszystkie te słowa pomagały mi przez ostatni rok. Pamiętajmy, że mamy Arcykapłana, który przyszedł, aby nas ocalić od zniszczenia, zarówno prawych, jak i nieprawych.

 

Pojednaj się ze swoim bratem i siostrą

Grudniowa informacja prasowa ucieszyła moje serce: emerytowany papież Benedykt XVI pogodził się z Paolo Gabriele (bohaterem skandalu Vatileaks) na krótko przed śmiercią Gabriele. Austriacka agencja informacyjna Kathpress podała, że zostało to potwierdzone przez prywatnego sekretarza Benedykta, arcybiskupa Georga Gänsweina. To dla nas wspaniały przykład – przykład do naśladowania. Tak powinna żyć każda dusza chrześcijańska - jako prosty, pokorny, oddany i odpowiedzialny sługa Pański. Dziękuję emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI!

Zaufaj naszemu Ojcu Niebieskiemu

Moja modlitwa za nas: Boże Wszechmogący, nasz Ojcze Niebieski, o przyszłości i roku, który właśnie się zaczął nic nie wiemy i nie chcemy wiedzieć. Składamy w Twoje ręce nasze nadzieje, nasze zmartwienia oraz wszystkie nasze plany i życzenia na przyszłość. Ponieważ nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Tobie, a Ty jesteś Tym, który podtrzymuje świat. Rób z każdym z nas, jak chcesz, a nie tak, jak nam się podoba. Pokładamy w Tobie całe zaufanie, ponieważ wiemy, że pomagasz tym, którzy Cię kochają, i błogosławisz tym, którzy boją się Twojego imienia (por. Modlitewnik katolicki, str. 118).

 

Ze św. Józefem

Jednym z tych, który w pełni przeżył tę modlitwę, był święty Józef, mąż Maryi i ojczym Jezusa. Papież Franciszek poświęcił rok 2021 świętemu Józefowi i w swoim liście zatytułowanym Ojcowskim sercem zaprasza nas wszystkich do uczenia się od tego wiernego sługi Pana.  Niech jego przykład i jego specjalne wstawiennictwo, poprowadzą nas na spotkanie z Panem w Niedzielę Wielkanocną - Błogosławionego Wielkiego Postu!

 

Święta Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Amen.

 

 

 

+ Msgr. Berislav Grgić

Biskup Tromsø

Tromsø, Środa Popielcowa 2021

 

 

Czytaj po norwesku 

 

Przeczytaj więcej

Orędzie papieża na Wielki Post 

Orędzie biskupa Bernta Eidsviga na Wielki Post

List biskupa Berislava Grgića na temat Środy Popielcowej i postu