Pave Frans tok imot kardinal Arborelius

Arborelius.jpeg

MØTTE BROBYGGER-NETTVERK: Pave Frans møtte 12. februar den nordiske kardinalen Anders Arborelius og ledelsen i European Institute for International Studies (EIIS)  FOTO: Vatican News

 

Fredag den 12. februar tok pave Frans imot biskopen av Stockholm, kardinal Anders Arborelius, og representanter for The European Institute for International studies (EIIS).

Instituttet og kardinalen presenterte en internasjonal plattform for møte og dialog for paven, som på sin side takket spesielt for «den støtte som Kirken i Sverige har gitt dette initiativet, for å fremme dialogen mellom religioner og arbeidet for den menneskelige familiens enhet», skriver Vatican News.

 

«Vandre sammen»

I oktober 2019 arrangerte EIIS og Stockholms katolske stift et internasjonalt seminar om interreligiøs og interkulturell dialog med temaet «Walk together», vandre sammen. En av seminarets konklusjoner var at det er et behov for et internasjonalt interreligiøst nettverk som arbeider for felles møteplasser. Tanken er ikke ulik den internasjonale plattformen som UNESCO tilbyr for utdanning, forskning og kultur, men i dette tilfellet skal plattformen ha som oppgave å arbeide for møter og dialog mellom sivilisasjoner og religioner.

Det var disse ideene pave Frans ble presentert for.

 

Bygge broer

Delegasjonen overrakte paven boken La Cultura del Encuentro. Del reconocimiento internacional de los Derechos Humanos a la construcción activa de la paz, (Møtets kultur. Fra internasjonal anerkjennelse av menneskelige rettigheter til aktiv skapelse av fred). Den er et resultat av seminaret “Walk Together”, hvor formålet altså er å bygge broer mellom troende av ulike trossamfunn. En av bidragsyterne til boken er pave Frans venn, rabbiner Abraham Skorka fra Argentina, som også deltok på seminariet 2019.

 

Les mer på Vatican News