Pavens budskap til Verdensdagen for de syke: «Elsk din neste»

NTB_4BCocHdu2qk.jpg

ELSK DIN NESTE: – For god pleie er det personlige forhold avgjørende, sier paven. I sitt budskap gjentar han Jesus befaling til apostlene: «Elsk din neste». Foto: REUTERS/Max Rossi/NTB Scanpix.

 


Kirken markerer verdensdagen for de syke 11. februar. Denne dagen er også minnedagen for Vår Frue av Lourdes. I sitt budskap til den 29. verdensdagen for de syke, uttrykker pave Frans sin omtanke til alle som lider på grunn av koronapandemien. Paven kommer også med en klar oppfordring: Elsk din neste! Vi er alle kalt til å være barmhjertig som Faderen og spesielt til å elske våre syke, svake og lidende brødre og søstre. 

Tekst: Kathrine Låver

 

Feiringen av verdensdagen for de syke er en mulighet til å vie spesiell oppmerksomhet til de syke og de som gir dem hjelp og omsorg både i helseinstitusjoner og innen familier og lokalsamfunn.

Denne dagen retter pave Frans spesielt sine bønner til de som har lidd, og fortsetter å lide på grunn av den verdensomspennende koronaviruspandemien, samt de fattige og marginaliserte.

– For alle, og spesielt for de fattige og marginaliserte, uttrykker jeg min åndelige nærhet og forsikrer dem om Kirkens kjærlige omtanke, sier pave Frans i sitt budskap til dagen.

 

Alle er søsken

Temaet for dagen har paven hentet fra evangeliet der Jesus kritiserer de som ikke klarer å praktisere det de forkynner (jmf. Matt 23,1-12).

– Når vår tro blir redusert til tomme ord, med en likegyldig tone ovenfor andres liv og behov, viser trosbekjennelsen at vi lever et liv som ikke stemmer overens med det vi bekjenner. Faren er reell. Det er derfor Jesus bruker et sterkt språk for å ikke falle ned i denne fellen. Han forteller oss: "én er mesteren deres, og dere er alle søsken" (Matt 23,8).

For å motvirke dette forklarer paven at det er lurt å stoppe opp, lytte og skape et direkte og personlig forhold til den andre. Føle empati og bli beveget for ham eller henne. La seg selv involvere i hans eller hennes lidelse (jmf. Luk 10,30-35).

 

NTB_9GOw2iYx1Ng.jpg

BLI BEVEGET: Stopp opp og lytt til din neste. Føle empati og bli beveget for ham eller henne, oppfordrer pave Frans. Foto: REUTERS/Max Rossi/NTB Scanpix.

 

Medfødt behov for andre

Pave Frans sier at sykdom får oss til å innse vår egen sårbarhet og vårt medfødte behov for andre og Gud.

– Sykdom viser oss at vi er skapninger som er avhengige av Gud, sier pave Frans.

– Når vi er syke, kan frykt og til og med forvirring gripe tankene og hjertene våre; vi finner oss maktesløse, siden helsen vår ikke avhenger av våre evner eller livets uopphørlige bekymringer.

Sykdom reiser spørsmålet om livets mening, som vi bringer for Gud i vår tro. Når vi søker en ny og dypere retning i livene våre, finner vi kanskje ikke et umiddelbart svar. Våre slektninger og venner er heller ikke alltid i stand til å hjelpe oss i denne krevende søken.

Derfor viser paven til Job som et eksempel. Job er forlatt og misforstått, men som blir helbredet ved å avvise alt hykleri og velger oppriktighet overfor Gud.

 

iStock-870060028.jpg

OPPOFRENDE NESTEKJÆRLIGHET: Vi er kalt til å være barmhjertig som Faderen og spesielt til å elske våre syke, svake og lidende brødre og søstre.

 

Be for våre oppofrende helsearbeidere!

I sitt budskap minner paven om alle ofrene for sosiale urettferdigheter og manglene i omsorgssystemet som har kommet til overflaten under pandemien. Samtidig har pandemien også fremhevet det medfølende engasjementet fra helsepersonell, prester og religiøse mennesker overfor syke og deres familier.

– Nærhet til lidelsen er en verdifull balsam, og som kristne uttrykker vi Kristi kjærlighet, sier paven og understreker at i vårt kirkelige fellesskap og forening med Herren er vi "kalt til å være barmhjertig som Faderen og spesielt til å elske våre syke, svake og lidende brødre og søstre.

 

Elsk din neste

For god pleie er det personlige forhold avgjørende, sier paven og understreker at et tillitsforhold mellom omsorgspersonen og pasienten setter pasientens verdighet i fokus.

Derved gjentar pave Frans Jesus befaling til apostlene: "Elsk din neste." Et samfunn er mye mer humant hvis det kan ta vare på sine skjøre og lidende borgere. Man lykkes med å gjøre det på en effektiv måte hvis omsorgen er drevet frem av medmenneskelig kjærlighet, sier paven.

– Til Vår Frues barmhjertighet overlater jeg alle de syke, helsearbeiderne og alle de som sjenerøst hjelper våre lidende brødre og søstre. Med disse ordene avslutter pave Frans sitt budskap til dagen.

 

Les mer

 

Koronabønn.jpeg